​សុ​ភ័​ក្រ កុស​មៈ ចាប់រ​បរជា​មេ​តុងទីន​

dnt-news : ​ក្នុងចំណោម​តារា​សិល្បៈ​ជាច្រើន នៅពេលដែល​ចង់​បង្កើត​មុខ​ជំនួញ​អ្វីមួយ ឬ​បង្កើន​ប្រាក់ចំណូល​របស់ខ្លួន ច្រើនតែ​គិតដល់​ការបង្កើត​មុខ​ជំនួញ​លក់​សំលៀកបំពាក់ លក់​គ្រឿងសំអាង​កែ​សម្ផស្ស ឬ​ភោជនីយដ្ឋាន​ជាដើម​។ សម្រាប់​កញ្ញា សុភ​ក្រ័ កុស​មៈ ជា​តារាចម្រៀង​យេ​នោះ បែរជា​ចាប់​មុខរបរ​មួយ​ដែល​គេ​នឹកស្មា