​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ និង​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​​ទៅ​ចិន មក​ដល់​ទៀត​ហើយ


​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ និង​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​​ទៅ​ចិន មក​ដល់​ទៀត​ហើយ

​ក្រសួង​អប់​រំ​យុវជន​ និង​កីឡា​កម្ពុជា បាន​ជូន​ដំណឹង​ដល់​សាធារណជន​ក៏​ដូច​ជា​សិស្ស​ និស្សិត ​​​បុគ្គលិក​​រដ្ឋ ​និង​ឯក​ជន​ ទាំង​អស់​​​​​​តាម​រយៈ​គេហទំព័រ​​ក្រសួង​​ផ្ទាល់​​​​ ស្ដី​ពី​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧ ​ដែល​មាន​លក្ខខណ្ឌ​​ និង​​​របៀប​ដាក់ ពាក្យ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​​​​​

 

 

​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ និង​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​​ទៅ​ចិន មក​ដល់​ទៀត​ហើយ

​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ និង​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​​ទៅ​ចិន មក​ដល់​ទៀត​ហើយ

​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ និង​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​​ទៅ​ចិន មក​ដល់​ទៀត​ហើយ

 

ចុចអាន៖  អាហារូបករណ៍​បរទេស​សម្រាប់​និស្សិត​គ្រប់​រូប

ចុចអាន៖ អាហារូបករណ៍ ICT ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​ទៅ​សាធារណរដ្ឋ​កូ​រ៉េ

ចុចអាន៖ Hinrich Foundation​ ទម្លាក់​អាហារូបករណ៍​ក្រៅ​ប្រទេស​តម្លៃ​ជិត​១១​ម៉ឺន​ដុល្លារ​​​

 

ដោយ៖ ឡេង ភារុណ

ប្រភព៖ ក្រសួង​អប់រំយុវជន និងកីឡា