កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត


កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

លោក​អ្នក​ប្រហែល​ជា​​មិន​សូវ​ចាប់​អារម្មណ៍​ចំពោះ​របស់​របរ​ប្រើ​ប្រាស់​រួច​ឡើយ​ដូចជា​កំប៉ុង ​ចាន​ កែវ សំបក​កង់ឡាន ​ស្បែកជើង​ក​វែង វ៉ាលី ​ឬ​ធុង​​ផ្សេង​ៗ​ទៀត ​​ដោយ​ភាគ​ច្រើន​តែងតែ​​កប់ ឬ​ដុត​ចោល។ ​តែ​ពេល​​នេះ​​លោក​អ្នក​អាច​កែ​ច្នៃ​របស់​​ទាំង​នោះ​​ទៅ​ជា​​​​គ្រឿង​លម្អដាំ​​​ផ្កា​ដ៏​ទាក់​ទាញ​បាន។

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

​​​​

ការ​ច្នៃ​របៀប​នេះ ​ធ្វើ​ឲ្យ​​គេហដ្ឋាន​​របស់​អ្នក​បង្កើន​សម្រស់ និង​​ចំណេញ​ប្រាក់​​​យ៉ាង​ច្រើន​ទៀត​ផង។ ​ក្រៅ​ពី​រូប​ខាង​ក្រោម ​ប្រសិន​បើ​មាន​ឧបករណ៍​​​អាច​ដាក់​ដី​បាន​ផ្សេង​ទៀត ​អ្នក​​អាច​សាកល្បង​ច្នៃ​ទៅ​ជា​របស់​មាន​ប្រយោជន៍​​នានា​ ជៀស​វាង​​គ្រវាត់​ចោល។

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​វិធី​​ដាំ​ផ្កា​ងាយ​ៗ ​និង​ទាក់ទាញ​ ដែល​លោក​អ្នក​មិន​នឹក​ស្មាន​​​ថា​គេ​អាច​ធ្វើ​បាន ជាមួយ​សម្រស់​គួរ​ឲ្យ​ចង់​​គយគន់​ ទស្សនារូប​ខាង​ក្រោម៖

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

កម្រង​រូប​ភាព​​កែច្នៃ​​​​​របស់​​បោះចោល ​ទៅ​ជា​របស់​​ដាំ​ផ្កា​​​​ប្លែកៗ​​ស្រស់​ស្អាត

 

 

ចុចអាន៖ នៅ​ពី​ក្រោយ​រូបភាព​ស្អាតៗ អ្នក​ថត​រូប​ជួប​រឿង​លំបាក​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ឡេង ភារុណ
ប្រភព៖ Design architecture art