ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

ក្រសួង​ការ​បរទេស​អន្តរា​គមន៍​ជួយ​ពល​ការិនី​ខ្មែរ​២​នាក់​ជួប​ការ​លំបាក​នៅ​ម៉ាឡេស៊ី