សម្រស់ម៉ូដែល វ័យ៥០ឆ្នាំ កំពុងទទួលចំណាប់ អាម្មណ៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់​​ បណ្តាញអ៊ីនធើណេត

ហុងកុង៖ តារាម៉ូដែលហុងកុងវ័យ៥០ឆ្នាំ Candy Law កំពុងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញអ៊ីនធើណេត សរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថា រូបសម្រស់ របស់នាងក្មេងជាងវ័យ ដល់ទៅពាក់កណ្តាល ។

ព័ត៌មានបី Jayne star បានឲ្យដឹង នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះថា Candy Law ម៉ូដែលកូនបី ដែលបានលែងលះស្វាមី កាលពី ពីរឆ្នាំមុនកំពុង ធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញអ៊ីនធើណេត លុងនឹងសម្រស់ ក្រោយបង្ហាញរូបរាង ដ៏សិចស៊ីក្នុងឈុតប៊ីគីនី សម្រាប់អាល់ប៊ុមរូបថតថ្មី ចំណងជើងថា “Timeless” ដែលនាងបាននាំ យកស្បែកជើងរហូតដល់៨០គូ និងសម្លៀកបំពាក់ជាង១០ វ៉ាលី ទៅថតរូបនៅកូរ៉េខាងត្បូង ។

ម៉ូដែលសាច់ចាំ ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ Miss Asia កាលពីឆ្នាំ១៩៩១ Candy Law បាននិយាយថា« សំណាងល្អដែលកូនប្រុសច្បងរបស់ខ្ញុំ មកជា មួយដែលខ្ញុំអាចប្រើ វ៉ាលីខ្លះរបស់គេ» ។

ទស្សនារូបភាបជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

សម្រស់ម៉ូដែល វ័យ៥០ឆ្នាំ កំពុងទទួលចំណាប់ អាម្មណ៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់​​ បណ្តាញអ៊ីនធើណេត

សម្រស់ម៉ូដែល វ័យ៥០ឆ្នាំ កំពុងទទួលចំណាប់ អាម្មណ៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់​​ បណ្តាញអ៊ីនធើណេត

សម្រស់ម៉ូដែល វ័យ៥០ឆ្នាំ កំពុងទទួលចំណាប់ អាម្មណ៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់​​ បណ្តាញអ៊ីនធើណេត

សម្រស់ម៉ូដែល វ័យ៥០ឆ្នាំ កំពុងទទួលចំណាប់ អាម្មណ៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់​​ បណ្តាញអ៊ីនធើណេត

សម្រស់ម៉ូដែល វ័យ៥០ឆ្នាំ កំពុងទទួលចំណាប់ អាម្មណ៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់​​ បណ្តាញអ៊ីនធើណេត

សម្រស់ម៉ូដែល វ័យ៥០ឆ្នាំ កំពុងទទួលចំណាប់ អាម្មណ៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់​​ បណ្តាញអ៊ីនធើណេត

សម្រស់ម៉ូដែល វ័យ៥០ឆ្នាំ កំពុងទទួលចំណាប់ អាម្មណ៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់​​ បណ្តាញអ៊ីនធើណេត