បុរសម្នាក់តុបតែង មុខឲ្យដូចសមាជិក គ្រួសារ Kardashian

អាមេរិក៖ លោក Paolo Ballesteros មានស្នាដៃមិនធម្មតាក្នុងការផាត់ ដោយកន្លងមកបុរសរូបនេះ តែងតែប្តូរមុខមាត់ដោយគ្រាន់តែ ប្រើគ្រឿងសំអាងឲ្យមើលទៅ ដូចតារាល្បីៗ ដូចជា Beyonce, Miley Cyrus និង Ariana Grande ហើយថ្មីៗ នេះ Paolo បានផាត់មុខឲ្យដូច សមាជិកទាំងអស់របស់ ត្រកូលតារា Kardashian  ក្នុងនោះមាន Caitlyn Jenner ,លោកស្រី Kris Jenner, នាង khloe Kardashian , នាង Kendall Jenner , នាង Kylie Jenner , នាង Kim Kardashian ៕

ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

បុរសម្នាក់តុបតែង មុខឲ្យដូចសមាជិក គ្រួសារ Kardashian

១. Caitlyn Jenner ស្វាមីរបស់លោកស្រី Kris Jenner ដែលបានកែភេទជាមនុស្សស្រី

បុរសម្នាក់តុបតែង មុខឲ្យដូចសមាជិក គ្រួសារ Kardashian

២. លោកស្រី Kris Jenner

បុរសម្នាក់តុបតែង មុខឲ្យដូចសមាជិក គ្រួសារ Kardashian

៣. នាង khloe Kardashian

បុរសម្នាក់តុបតែង មុខឲ្យដូចសមាជិក គ្រួសារ Kardashian

៤ . នាង Kendall Jenner

បុរសម្នាក់តុបតែង មុខឲ្យដូចសមាជិក គ្រួសារ Kardashian

៥.  នាង Kylie Jenner

បុរសម្នាក់តុបតែង មុខឲ្យដូចសមាជិក គ្រួសារ Kardashian

៦. នាង Kim Kardashian

បុរសម្នាក់តុបតែង មុខឲ្យដូចសមាជិក គ្រួសារ Kardashian