១០សន្លឹក ពេលដើរម៉ូដ ទាក់ទាញបំផុត របស់ម៉ូដែល Kendall Jenner

អាម៉េរិក៖ ក្រៅពីពេញនិយម ជាមួយការបង្ហាញឈុតក្នុង តារាម៉ូដែលវ័យ២០ឆ្នាំ នាង Kendall Jenner ប្អូនស្រីត្រកូល Kardashian ក៏ជាម៉ូដែលម្នាក់កំពុង លេចធ្លោក្នុងវិស័យ ដើរម៉ូដផងដែរ ដោយសារតែសម្រស់ និងទេពកោសល្យ ដ៏អស្ចារ្យរបស់នាង ហើយថ្មីៗនេះគេហទំព័រកម្សាន្ត People បានធ្វើការជ្រើសរើសរូបភាព ១០សន្លឹករបស់ Kendall ដែលទាក់ទាញ និងស្រស់ស្អាតបំផុត ៕

ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

១០សន្លឹក ពេលដើរម៉ូដ ទាក់ទាញបំផុត របស់ម៉ូដែល Kendall Jenner

១០សន្លឹក ពេលដើរម៉ូដ ទាក់ទាញបំផុត របស់ម៉ូដែល Kendall Jenner

១០សន្លឹក ពេលដើរម៉ូដ ទាក់ទាញបំផុត របស់ម៉ូដែល Kendall Jenner

១០សន្លឹក ពេលដើរម៉ូដ ទាក់ទាញបំផុត របស់ម៉ូដែល Kendall Jenner

១០សន្លឹក ពេលដើរម៉ូដ ទាក់ទាញបំផុត របស់ម៉ូដែល Kendall Jenner

១០សន្លឹក ពេលដើរម៉ូដ ទាក់ទាញបំផុត របស់ម៉ូដែល Kendall Jenner

១០សន្លឹក ពេលដើរម៉ូដ ទាក់ទាញបំផុត របស់ម៉ូដែល Kendall Jenner

១០សន្លឹក ពេលដើរម៉ូដ ទាក់ទាញបំផុត របស់ម៉ូដែល Kendall Jenner

១០សន្លឹក ពេលដើរម៉ូដ ទាក់ទាញបំផុត របស់ម៉ូដែល Kendall Jenner

១០សន្លឹក ពេលដើរម៉ូដ ទាក់ទាញបំផុត របស់ម៉ូដែល Kendall Jenner

១០សន្លឹក ពេលដើរម៉ូដ ទាក់ទាញបំផុត របស់ម៉ូដែល Kendall Jenner