ផ្នែកគណនេយ្យ ១នាក់ (បន្ទាន់)

Company

ហាងជីន លីតា អេឡិចត្រូនិច និង​តិចណូឡូជី​   

type

Private Limited Company

Industry

Information Technology

employees

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Accounting

Hiring

1

Industry

Information Technology

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Female

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Feb-19-2016

Closing Date

Feb-28-2016
  - ផ្តល់ប្រាក់ខែតាមទីផ្សារប្រកួតប្រជែង តាមការចរចារជាក់ស្តែង
- ផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង នៃតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន
- ផ្តល់នូវការវាយតម្លៃច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវ
- ផ្តល់នូវចំណេះដឹងបន្ថែមរាល់ពេលប្រជុំ
- មានផ្តល់របបឧបត្ថមផ្សេងៗទៀតជាច្រើនទោតាមតម្រូវការចាំបាច់ របស់បុគ្គលិក និងក្រុមហ៊ុនផងដែរ។
  - សម្រាប់តែបេក្ខនារីប៉ុណ្ណោះ
- បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគណនេយ្យ ឬសញ្ញាប័ត្រណាមួយមានតម្លៃស្មើរ
- មានបទពិសោធន៏ការងារផ្នែកគណនេយ្យចាប់ពី០១ឆ្នាំឡើង
- មានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ Word, Excel, Database, Quick books.
- មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស ដែលអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងការងារបច្ចេកទេសបាន។​

** ហាងជីន​ លីតា អេឡិចត្រូនិច ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានគោលការណ៏បុគ្គលិក និងមានបរិយាកាសការងារល្អ។
​​​ ** បេក្ចជនដែលចាប់អារម្មណ៏ សូមមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលមានអាសយដ្ឌាននៅផ្ទះលេខ៥៧៤េប ផ្លូវ កម្ពុជាក្រេាមជិត"ស្តុបដីអិន" ឬ​អាចទំនាក់ទំនងតាមរយះអីុម៉ែល:[email protected] និងទូរស័ព្ទលេខ 012 218 222 / 077 667 865
​​​​​​** ឯកសារដាក់ពាក្យមាន ដាេយមានភ្ជាប់ អត្តសញាណបណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ សំបុត្របព្ជាក់កំណើត ប័ណ្ណបើកបរ និង​សញាប័ត្រ ជាលក្ចណះថតចំលង​។
​​** បេក្ចជនដែលមានគុណវុឌ្ប៏គ្រប់គ្រាន់នោះ ហាងជីន​ លីតា អេឡិចត្រូនិច និងធើ្វការទំនាក់ទំនងសំភាសន៏។
** ចាប់ទទួលពាក្យ ពីថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ត្រឺមម៉េាង ១៧:00 ល្ងាចជាកំហិត។

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

012 ​218​ 222 / 077 667865

Email

[email protected]

Website

Address

Address: #574B, Street Kampuchea Krom​ NEAR STOP DN