ផ្នែកទីផ្សារលក់ខាងក្រៅ ក្រុង/តាមខេត្ត

Company

ហាងជីន លីតា អេឡិចត្រូនិច និង​តិចណូឡូជី​   

type

Private Limited Company

Industry

Information Technology

employees

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Sales

Hiring

Industry

Information Technology

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Unlimited

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Provinces; Phnom Penh;

Publish Date

Feb-19-2016

Closing Date

Feb-28-2016
  ** ផ្នែកទីផ្សារលក់​ខាងក្រៅ ប្រចំាក្រុងភ្នំពេញ​ និងបុគ្គលិកទីផ្សារដែលអាចដើរលក់​ តាមខេត្តនានាបាន
-​ ផ្តល់ប្រាក់ខែតាមទីផ្សារប្រកួតប្រជែង តាមការចរចាជាក់ស្តែង
- មានផ្តល់ភាគរយ ទៅតាមផែនការ ដែលលក់បាន
- មានរបបសាំងម៉ូតូ ជាលក្ខណៈប្រចាំខែ
- មានរបបកាតទូរស័ព្ទ ជាលក្ខណៈប្រចាំខែ
- មានឧបត្ថម្ភសំលៀកបំពាក់ ជាឯសណ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន
- ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុង និងខាងក្រៅ
- ផ្តល់នូវការវាយតំលៃច្បាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវ
- ផ្តល់នូវចំណេះដឹងបន្ថែមរាល់ពេលប្រជុំ
- មានផ្តល់របបឧតបត្ថម្ភផ្សេងៗ ទៀតជាច្រើនទៅតាមតម្រូវការចំាបាច់របស់បុគ្គល និងក្រុមហ៊ុនផងដែរ​ ។
  ** លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស៖
- សំរាប់តែបេក្ខជនប៉ុណ្ណោះ
- សញ្ញាប័ត្រចាប់ពីថ្នាក់ទី12 ឡើងទៅ
- ពុំមានបទពិសោធន៏ ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន
- មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ ដែលអាចមើលយល់ដឹងទៅលើឈ្មោះ នៃប្រភេទរបស់ផលិតផលនីមួយៗ
- ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនសំរាប់ជិះបំរើការងារ

** ហាងជីន​ លីតា អេឡិចត្រូនិច ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានគោលការណ៏បុគ្គលិក និងមានបរិយាកាសការងារល្អ។
​​​ ** បេក្ចជនដែលចាប់អារម្មណ៏ សូមមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលមានអាសយដ្ឌាននៅផ្ទះលេខ៥៧៤េប ផ្លូវ កម្ពុជាក្រេាមជិត"ស្តុបដីអិន" ឬ​អាចទំនាក់ទំនងតាមរយះអីុម៉ែល:​jinlita168@gmail.com និងទូរស័ព្ទលេខ 012 218 222 / 077 667 865
​​​​​​** ឯកសារដាក់ពាក្យមាន ដាេយមានភ្ជាប់ អត្តសញាណបណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ សំបុត្របព្ជាក់កំណើត ប័ណ្ណបើកបរ និង​សញាប័ត្រ ជាលក្ចណះថតចំលង​។
​​** បេក្ចជនដែលមានគុណវុឌ្ប៏គ្រប់គ្រាន់នោះ ហាងជីន​ លីតា អេឡិចត្រូនិច និងធើ្វការទំនាក់ទំនងសំភាសន៏។
** ចាប់ទទួលពាក្យ ពីថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ត្រឺមម៉េាង ១៧:00 ល្ងាចជាកំហិត។

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

012 ​218​ 222 / 077 667865

Email

jinlita168@gmail.com

Website

Address

Address: #574B, Street Kampuchea Krom​ NEAR STOP DN