ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

សម្តេច​ សាយ ឈុំ នឹង​ទៅ​ទស្សន​កិច្ច​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ជប៉ុន​សប្តាហ៍​ក្រោយ