ទស្សនៈ ៖ «​ជំងឺ​មហាអំណាច​និយម​!»

ដោយ ជ័យ ចេស្តា​៖ ​តាំង​ពីមុន​កិច្ចប្រជុំ​អាស៊ាន​អាមេរិក​បានធ្វើ​ឡើងលើ​ទឹក​ដី​អាមេរិក (​ថ្ងៃទី​១៤-១៨ កុម្ភៈ​) មកម្ល៉េះ មហាជន​ជាច្រើន​ទាំង​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​នៅក្រៅ​ប្រទេស ហាក់ដូច​ជាមាន​ការចាប់​អារម្មណ៍​យ៉ាងខ្លាំង​ជាង​កិច្ចប្រជុំ​នៅ​បណ្តា​ប្រទេស​នានា​។