ស្តាប់ ថ្វីមាត់ របស់ វីត វីត បន្តិច​មើល នាង​និយាយ​ល្អ ទេ ? (មាន​វី​ដេ​អូ​)

Doliprane TVC

​មួយរយៈ​ចុងក្រោយ​នេះ ប្រជាប្រិយភាព​របស់ វីត វីត កាន់តែ​ហក់​ឡើង​ខ្ពស់ត្រដែត ដោយ​នាង​ត្រូវបាន​គេ​ចាត់ទុកជា​ពិធី​ការិនី​មួយរូប ដែលមាន​សំនួនវោហា​ល្អ ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​ចាប់អារម្មណ៍ ​។

ស្តាប់ ថ្វីមាត់ របស់ វីត វីត បន្តិច​មើល នាង​និយាយ​ល្អ ទេ ? (មាន​វី​ដេ​អូ​)

បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រៅពី​ធ្វើជា​ពិធី​ការិនី នៅតាម​ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍​នានា និង ​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​ទៀត​នោះ នាង​ក៏​ធ្វើជា​ពិធី​ការិនី​ផ្សព្វផ្សាយ​ផលិតផល​ជាច្រើន​ទៀតផង​ដែរ​ ។​ ​បើ​ចង់ដឹងថា ថ្វីមាត់​របស់​ពិធី​ការិនី វីត វីត ពូកែ​យ៉ាងណា​នោះ សូម​តាមដាន​ទស្សនា​វីដេអូ និង ​ស្តាប់ ពេល​នាង​ធ្វើ​ពិធី​ការិនី នៅក្នុង​កម្មវិធី « Apsara A Ward 2016 »​របស់​ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ អប្សា​រា ទាំងអស់គ្នា ៖

ស្តាប់ ថ្វីមាត់ របស់ វីត វីត បន្តិច​មើល នាង​និយាយ​ល្អ ទេ ? (មាន​វី​ដេ​អូ​)ស្តាប់ ថ្វីមាត់ របស់ វីត វីត បន្តិច​មើល នាង​និយាយ​ល្អ ទេ ? (មាន​វី​ដេ​អូ​)ស្តាប់ ថ្វីមាត់ របស់ វីត វីត បន្តិច​មើល នាង​និយាយ​ល្អ ទេ ? (មាន​វី​ដេ​អូ​)ស្តាប់ ថ្វីមាត់ របស់ វីត វីត បន្តិច​មើល នាង​និយាយ​ល្អ ទេ ? (មាន​វី​ដេ​អូ​)ស្តាប់ ថ្វីមាត់ របស់ វីត វីត បន្តិច​មើល នាង​និយាយ​ល្អ ទេ ? (មាន​វី​ដេ​អូ​)ដោយ ហា នាង​