អា​ថ៍កំ​បាំង​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្នេហា​ទទួលបាន​ភាពកក់ក្តៅ

dnt-news : ​តើ​អ្នកមាន​ដឹង​ទេ​ថា ហេតុអ្វី​បានជា​មាន​ស្នេហា​ខ្លះ​អាច​រស់នៅ​ជាមួយគ្នា​បាន ហើយ​ខ្លះទៀត​បែកបាក់​គ្នា​អ៊ីចឹង​? បើ​យោងទៅតាម​ការស្រាវជ្រាវ​បានឱ្យដឹងថា រឿងនេះ​ប្រហែលជា​ទាក់ទង​នឹង​ជំនាញ​សំខាន់ៗ​ទាំងបី​ប្រភេទ​ហើយ ។