នេះ​ឯកសណ្ឋាន​ថ្មី​របស់​ក្លឹប​បឹង​កេត​អង្គរ​រដូវ​កាល​២០១៦

នេះ​ឯកសណ្ឋាន​ថ្មី​របស់​ក្លឹប​បឹង​កេត​អង្គរ​រដូវ​កាល​២០១៦

ក្លឹប​បឹង​កេត​អង្គរ​បាន​បង្ហាញ​ឯកសណ្ឋាន​ថ្មី​របស់​ខ្លួន​សម្រាប់​រដូវ​កាល​២០១៦​ខាង​មុខ​នេះ ដែល​មាន​ពណ៌​ស​ជា​ពណ៌​ក្នុង​ដី ខណៈ​ដែល​ពណ៌​ក្រហម​ជា​ពណ៌​ក្រៅ​ដី។ ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​ឯកសណ្ឋាន​ថ្មី​នេះ​ដែរ ​ក្រុម​បឹង​កេត​អង្គរ​ក៏​បាន​បង្ហាញ​មុខ​ជា​ផ្លូវ​ការ​គ្រូ​ជំនួយ សាប៊ូន វិនតា , អតីត​ខ្សែ​ការពារ ធុល សុធារិទ្ធ ​​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​ជា​គ្រួ​ជំនួយ , កីឡាករ ម៉ាត់ យ៉ាមីន មក​ពី​បៀលប្រាយ , កីឡាករ សេង កុសែន ​មក​ពី​ស៊ីម៉ាក់​យូណាយធីត ​និង​កីឡាករ Tatsuta Kazuki ​មក​ពី​ក្លឹប​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ។

 

នេះ​ឯកសណ្ឋាន​ថ្មី​របស់​ក្លឹប​បឹង​កេត​អង្គរ​រដូវ​កាល​២០១៦នេះ​ឯកសណ្ឋាន​ថ្មី​របស់​ក្លឹប​បឹង​កេត​អង្គរ​រដូវ​កាល​២០១៦

 

នេះ​ឯកសណ្ឋាន​ថ្មី​របស់​ក្លឹប​បឹង​កេត​អង្គរ​រដូវ​កាល​២០១៦នេះ​ឯកសណ្ឋាន​ថ្មី​របស់​ក្លឹប​បឹង​កេត​អង្គរ​រដូវ​កាល​២០១៦

 

នេះ​ឯកសណ្ឋាន​ថ្មី​របស់​ក្លឹប​បឹង​កេត​អង្គរ​រដូវ​កាល​២០១៦នេះ​ឯកសណ្ឋាន​ថ្មី​របស់​ក្លឹប​បឹង​កេត​អង្គរ​រដូវ​កាល​២០១៦

 

នេះ​ឯកសណ្ឋាន​ថ្មី​របស់​ក្លឹប​បឹង​កេត​អង្គរ​រដូវ​កាល​២០១៦នេះ​ឯកសណ្ឋាន​ថ្មី​របស់​ក្លឹប​បឹង​កេត​អង្គរ​រដូវ​កាល​២០១៦

 

នេះ​ឯកសណ្ឋាន​ថ្មី​របស់​ក្លឹប​បឹង​កេត​អង្គរ​រដូវ​កាល​២០១៦នេះ​ឯកសណ្ឋាន​ថ្មី​របស់​ក្លឹប​បឹង​កេត​អង្គរ​រដូវ​កាល​២០១៦

 

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ