លោក សេង គន្ធ ប្រធានក្រុម ការងារចុះ ជួយយុវជន ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល នាំយកអំណោយជូន ជូនលោកយាយ លោកតា ១០ គ្រួសារ នៅស្រុក ស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង

ភ្នំពេញ៖ លោក សេង គន្ធ ជាប្រធានក្រុមកាងារ ចុះជួយយុវជន ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល និងក្រុមកាងារ សហភាពសហព័ន្ធ កម្ពុជាស្រុក ស៊ីធរកណ្តាល តំណាងលោក ស សុខា ប្រធាន សហភាពសហព័ន្ធ កម្ពុជាខេត្តព្រៃវែង និងលោក ហែម ដារិទ្ធិ អនុប្រធានសហភាព សហព័ន្ធកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែង បានដឹកនាំអំណោយសម្ភារ: ថវិការ ជូនលោកយាយ លោកតា ១០ គ្រួសារ ស្ថិតនៅភូមិព្រៃដើមថ្នឹង ឃុំព្រៃដើមថ្នឹង ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦នេះ។

លោក សេង គន្ធ  ប្រធានក្រុមកាងារចុះជួយ យុវជនស្រុកស៊ីធរកណ្តាល បានសំណោះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ ព្រមទាំងនំាំយក អំណោយជូន លោកយាយ និងលោកតា១០គ្រួសារ ក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ ២០ គីឡូក្រាម, មី១កេះ ,ទឹកស៊ីអ៊ីវ១យួរ ,ទឹកត្រី១យួរ ,ស្ករស១គីឡូក្រាម , នំស្រួយលីលី ២ កញ្ចប់ និងថវិការចំនួន៥ម៉ឺនរៀល ហើយផ្តល់ជូនយុវជន សហភាពសហព័ន្ធ កម្ពុជាស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ថវិកាចំនួន ២០ម៉ឺនរៀលទៀតផង៕

លោក សេង គន្ធ ប្រធានក្រុម ការងារចុះ ជួយយុវជន ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល នាំយកអំណោយជូន ជូនលោកយាយ លោកតា ១០ គ្រួសារ នៅស្រុក ស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង

លោក សេង គន្ធ ប្រធានក្រុម ការងារចុះ ជួយយុវជន ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល នាំយកអំណោយជូន ជូនលោកយាយ លោកតា ១០ គ្រួសារ នៅស្រុក ស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង

លោក សេង គន្ធ ប្រធានក្រុម ការងារចុះ ជួយយុវជន ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល នាំយកអំណោយជូន ជូនលោកយាយ លោកតា ១០ គ្រួសារ នៅស្រុក ស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង

លោក សេង គន្ធ ប្រធានក្រុម ការងារចុះ ជួយយុវជន ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល នាំយកអំណោយជូន ជូនលោកយាយ លោកតា ១០ គ្រួសារ នៅស្រុក ស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង

លោក សេង គន្ធ ប្រធានក្រុម ការងារចុះ ជួយយុវជន ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល នាំយកអំណោយជូន ជូនលោកយាយ លោកតា ១០ គ្រួសារ នៅស្រុក ស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង

លោក សេង គន្ធ ប្រធានក្រុម ការងារចុះ ជួយយុវជន ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល នាំយកអំណោយជូន ជូនលោកយាយ លោកតា ១០ គ្រួសារ នៅស្រុក ស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង