តើ​ការ​កោរ​រោមចិញ្ចើម​ មាន​ផលប៉ះពាល់​យ៉ាងណា​ដល់​សម្រស់ ?

Doliprane TVC

​ជា​ការពិតហើយ​ដែលថា ស្ត្រី​និង​សម្រស់​មិនអាច​កាត់ផ្តាច់​គ្នា​បាន ជាពិសេស​សគឺ​រង្វង់​មុខ ដូច្នេះ​តើ​យើ​ត្រូវមាន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ណា​យ៉ាងណា​ចំពោះ​វិធី​កោរ​រោមចិញ្ចើម ? សុភាពនារីដែល​ចង់​មាន​ចិញ្ចើម​ស្អាត​ទាំងឡាយ​សូម​ជ្រាបថា ទឹក​ថ្នាំ​កម្ចាត់​រោម​អាច​បំផ្លាញ​រន្ធ​រោម​របស់ អ្នក ។ សម្រាប់​ផលប៉ះពាល់​រយៈពេល​ខ្លី​គឺ​កម្តៅ​របស់​ថ្នាំ​កម្ចាត់​អាចធ្វើឱ្យ​ស្បែក​របស់​អ្នក​ខ្លោច ហើយ​បើ​ទឹក​ថ្នាំ​កម្ចាត់​រោម​ខ្លាំង​អាចធ្វើឱ្យ​ស្បែក​របក​រហូត​ទាល់តែ​ស្តើង ជាហេតុ​នាំឱ្យ​ប្រឈម​ការឆ្លង​បាក់តេរី​បាន​យ៉ាង​ងាយ ។ ចំណែកឯ​រយៈពេល​វែង​វិញ គឺ​រោម​លែង​ដុះ​តទៅទៀត ៕