ហេតុអ្វី​បាន​យើង​កាច់​ម្រាមដៃ​ខ្លួនឯង​ហើយ ឮសូរ​ប្រស់ៗ​!​?

dnt-news : ​មនុស្ស​ជាច្រើន​ចូលចិត្ត​កាច់​ម្រាមដៃ កាច់​ហើយ​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ស្រួល ឮសូរ​សម្លេង​ប្រស់ៗ តើ​សម្លេង​នោះ​កើត​ចេញមក​ពីអ្វី ឬ​ជា​សម្លេង​ឆ្អឹង​របស់​យើង​បាក់​? ប្រហែលជា​មិនមែន​ទេ​! ប្រាកដ​ណាស់​។​