ប្រតិភូ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទស្សនៈ កងពលតូច លេខ៩៩

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លោក រង្សី វិស្សុត និងនាយឧត្តមសេនីយ៍ ចៅ ភិរុណ អគ្គនាយក អគ្គនាយកដ្ឋាន សម្ភារៈ និងបច្ចេកទេស នៃក្រសួងការពារជាតិ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានអញ្ជើញមកទស្សនៈកិច្ច នៅទីបញ្ជាការកងពលតូច ដឹកជញ្ជូនលេខ៩៩។

ក្នុងដំណើរ ទស្សនៈកិច្ចនេះ ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ហ៊ុល សំអុន មេបញ្ជាការកងពលតូច ដឹកជញ្ជូនលេខ៩៩ បានអញ្ជើញគណៈប្រតិភូពិនិត្យមើលការសាងសង់ អគាររោងជាង ដែលជាជំនួយរបស់កងទ័ព រំដោះប្រជាជនចិន មើលអំពីការដាំដុះដំណាំ បន្លែបង្ការ ក្នុងទីបញ្ជាការ ដែលការដាំដុះដោយធម្មជាតិពិតៗ មិនមានជាតិគីមី។

ជាមួយគ្នានោះ ឧត្តមសេនីយ៍ ហ៊ុល សំអុន ក៏បានជូនអង្ករដល់ ដែលបុកដោយដៃ ជូនគណ:ប្រតិភូ ក្នុងឱកាសនោះដែរ លោក រង្សី វិស្សុត ក៏បានផ្តល់ថវិកា អំណោយមួយចំនួន រួមទាំងគ្រាប់ពូជ ដំណាំដល់ទីបញ្ជាការកងពលតូច ដឹងជញ្ជូនលេខ៩៩ផងដែរ៕

ប្រតិភូ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទស្សនៈ កងពលតូច លេខ៩៩

ប្រតិភូ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទស្សនៈ កងពលតូច លេខ៩៩

ប្រតិភូ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទស្សនៈ កងពលតូច លេខ៩៩

ប្រតិភូ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទស្សនៈ កងពលតូច លេខ៩៩

ប្រតិភូ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទស្សនៈ កងពលតូច លេខ៩៩

ប្រតិភូ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទស្សនៈ កងពលតូច លេខ៩៩

ប្រតិភូ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទស្សនៈ កងពលតូច លេខ៩៩

ប្រតិភូ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទស្សនៈ កងពលតូច លេខ៩៩

ប្រតិភូ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទស្សនៈ កងពលតូច លេខ៩៩