ឥណ្ឌា​លក់​Smartphone តម្លៃថោក​ជាង​៤$

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​