ប៊ី​គី​នី​វេកស៍ (Bikini Wax) មាន​ផលប៉ះពាល់​អ្វីខ្លះ​ដល់​រាងកាយ ?

Doliprane TVC

ប៊ី​គី​នី​វេកស៍ (Bikini Wax)
​មិន​ចំពោះ​ថា​ជាការ​វេកស៍ (Wax កម្ចាត់​រោម​) ផ្នែក​ណា​ទេ​គឺ​សុទ្ធតែ​ជាការបំផ្លាញ​ស្បែក​ដូចគ្នា​ទាំងអស់ ព្រោះ​ភាគច្រើន វេកស៍ ដែល​យើង​ប្រើ​ជាទូទៅ​ជា វេកស៍ ពីសារ​ធាតុគីមី​ធ្វើឱ្យ​ក្រហាយ​ស្បែក​ឡើង​កន្ទួល ក្រហម​ស្តើង​ទៅៗទាល់តែ​ធ្វើឱ្យ​ងាយ​ឆ្លង​រោគ​ផ្សិត ឬ មេរោគ ។ ដូច្នេះ​យក​ល្អ​គួរតែ​ជ្រើសរើស​ហាង​ណាដែលមាន​លិខិតអនុញ្ញាត​ប្រកប​អាជីវកម្ម ហើយ​ផ្តោត​ការយកចិត្តទុកដាក់​គ្រប់​ព័ត៌មានក្នុងដំណាក់កាល​នីមួយៗ​ទើប​ជាការ​ប្រសើរ ៕​