រយៈពេល​៣​ឆ្នាំ​អាជ្ញាធរ​សមត្ថកិច្ច​កម្ពុ​ជា​បណ្តេញ​ជនអន្តោប្រវេសន៍​ជាង​៨​ពាន់​នាក់(មានវីដេអូ)

​ភ្នំពេញ​៖​យោងតាម​របាយការណ៍​ពី​អគ្គនាយកដ្ឋាន​អន្តោប្រវេសន៍ ក្រសួងមហាផ្ទៃ​បាន ឲ្យ​ដឹងថា​រយៈពេល​៣​ឆ្នាំ គិត​ចាប់ពី​ឆ្នាំ​២០១៤ ឆ្នាំ​២០១៥ និង​ឆ្នាំ​២០១៦ អគ្គនាយកដ្ឋាន​អន្តោប្រវេសន៍​បានធ្វើ​ការបណ្តេញ​ជនបរទេស ដែល​មក​រស់នៅ​ដោយ​ខុសច្បាប់​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា សរុប ចំនួន ៨០៧៦​នាក់ ( ស្រី ចំនួន ១២៨