នាង Kim Kardashian ប្រាប់ល្បិចធ្វើឲ្យ ទ្រូងស្អាតនឹងទាក់ទាញ

អាមេរិក៖ ដើមទ្រូងដ៏តឹងណែនរបស់ តារាម៉ូលដែល Kim Kardashian តែងតែធ្វើឲ្យនាងក្លាយជាស្ត្រីដែល ទាក់ទាញជាងគេ រាល់ពេលចូលរួម កម្មវិធីម្តងៗ ហើយថ្មីៗតារាវ័យ៣៥ឆ្នាំរូបនេះ បានប្រាប់ពីអាថ៌កំបាំង ។

បង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹក ក្នុង Instagram តារាកូនពីរ Kim Kardashian បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រហួសចិត្ត នឹងអាថ៌កំបាំងរបស់នាង ដោយយកស្កុតមកបិទ សុដន់យឹតឡើងទៅព័ទ្ធ នឹងស្មាដែលធ្វើបែបនេះ ដើមទ្រូងរបស់នាងមើល ទៅណែនស្អាត ហើយមានអ្នក គាំទ្រមួយចំនួនថែម ទាំងសើចនឹង វិធីមួយនេះ ។

ក្នុងរូបភាពដែលបង្ហោះ Kim បានសរសេរថា « ធ្វើបែបនេះដើមទ្រូងរបស់ខ្ញុំ ណែនស្អាតរាល់ ពេលបង្ហាញខ្លួន ខ្ញុំធ្វើបែបនេះ យូឆ្នាំមកហើយ » ៕

នាង Kim Kardashian ប្រាប់ល្បិចធ្វើឲ្យ ទ្រូងស្អាតនឹងទាក់ទាញ

នាង Kim Kardashian ប្រាប់ល្បិចធ្វើឲ្យ ទ្រូងស្អាតនឹងទាក់ទាញ

នាង Kim Kardashian ប្រាប់ល្បិចធ្វើឲ្យ ទ្រូងស្អាតនឹងទាក់ទាញ