កសិករ​ព្រីង លាង​៖ ខ្ញុំ​រក​ចំណូល​ជាង​មួយ​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ពី​ដំណាំ​ខ្ទឹម​លើដី​១​ហិកតា​

dnt-news : ប្រសិនបើ​និយាយ​អំពី​ចំណូល​របស់​គ្រួសារ​កសិករ​ដែលមាន​ដី​តែមួយ​ហិកតា ហើយ​អាច​រក​ចំណូល​ពី​ការដាំ​ខ្ទឹម​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ដល់​ទៅ​ជាង​មួយ​ម៉ឺន​ដុល្លារ​នោះ ប្រាកដជា​ប្រិយមិត្ត​អ្នកអាន​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ជាក់​ជាមិនខាន​ឡើយ ។​