ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​

Doliprane TVC

​កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​មាន​អ្នក​និយម​លេង​កម្មវិធី​សង្គម​ជាច្រើន​បាន​បង្ហោះ​ចែកចាយ​នូវ​រូបថត​មួយចំនួន​របស់​នារី​សាច់ដុំ​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ដែល​គេ​ស្គាល់​ឈ្មោះថា Yeon Woo Ji ដែលជា​ស្ត្រី​មាន​ប្ដី​រួចហើយ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ​គេ​ឃើញ​មាន​រូបថត​មួយចំនួន​ដែល​អ្នកស្រី Yeon Woo Ji បាន​ថត​ជា​ប្ដី​របស់​អ្នកស្រី​ដែល​មើលទៅ​ប្ដី​របស់គាត់​មាន​កាយសម្បទា​ដូចជា​កីឡា​សាច់ដុំ​ម្នាក់​យ៉ាង​ដូច្នេះ​ដែរ ។

ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​

ប៉ុន្តែ​អ្វីដែល​គួរ​ឲ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​បំផុត​ទៀត​នោះ​គឺ អ្នកស្រី Yeon Woo Ji កាលពីមុន​គឺជា​មនុស្ស​ស្រី​ម្នាក់​ដែលមាន​រូបរាងកាយ​ស្រ​ឡូ​ន​គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់ ប៉ុន្តែ​បន្ទាប់ពី​បាន​ហ្វឹកហាត់​សាច់ដុំ​មួយរយៈ​ក្រោយមក​អ្នកស្រី​បានប្រែក្លាយ​ទៅជា​កីឡាការិនី​សាច់ដុំ​ធំ​តែ​ម្នាក់​គត់​ប្រចាំ​ស្ថាប័ន​កីឡា​កាយ​វប្បកម្ម​ប្រចាំ​ប្រទេស​កូរ៉េខាងត្បូង IFBB PRO ។

ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​

មិន​ត្រឹមតែ​ប៉ុណ្ណោះ​អ្នកស្រី​ថែមទាំង​បានឈ្នះ​ពាន​កីឡា​រិ​នី​សាច់ដុំ Arnold Classic Europe Women’s Physique ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៣ ទៀតផង ៕ (​ប្រភព​៖ ឡូ​លី​ប៉ប​) កុសល​

ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ញាក់សាច់​គ្រប់គ្នា​