គ​.​ជ​.​ប ប្រកាស​តែងតាំង​អគ្គលេខាធិការ អគ្គលេខាធិការរង​

ភ្នំពេញ: សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ពិធី​ប្រកាស​តែងតាំង​អគ្គលេខាធិការ អគ្គលេខាធិការរង ប្រធាន អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន ប្រធាន អនុប្រធាន​លេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ​.​ជ​.​ប​។​

គ​.​ជ​.​ប ប្រកាស​តែងតាំង​អគ្គលេខាធិការ អគ្គលេខាធិការរង​