តើ​អ្នកជា​មនុស្ស​ដែល​ងាយ​ឲ្យ​មិត្ត​របស់​អ្នកបោក​ប្រើ​?​

Doliprane TVC

ពេលដែលយើងរាប់អានមិត្តភក្ដតែងតែចង់ឲ្យមានចិត្តស្មោះសនិងគ្នា ប៉ុន្ដែមិត្តមួយចំនួនសេពគប់យើងព្រោះតែឃើញពីផលប្រយោជន៍យើង បើយើងជួបរឿងបែបនេះតើអ្នកមានមោទតភាពទេដែលមិត្តរបស់យើងបោកយើងប្រើ? តោះមករកចម្លើយទាំងអស់គ្នា ។

១ បើអ្នកចង់ញុំាបុកល្ហុងណាស់តែសង្សាអ្នកចង់ញុំាភីស្សា អ្នកនិង…
A. ញុំាភីស្សាក៏បាន ដើម្បីយកចិត្តគាត់បន្ដិច
B. ញុំាភីស្សា កុំចិត្តច្រើនពេក!!
C. ទិញទាំងពីរយកមកញុំានៅឯផ្ទះទាំងអស់គ្នា

២ លោកប្រធានលួចយកការងារផ្ទាល់ខ្លួន មកឲ្យអ្នកធ្វើ ច្បាស់ណាស់គ្នានរឿងដែរត្រូវតវ៉ាទេ អ្នកនិង…
A. បើមិនបានលុយមិនធ្វើ ព្រោះនេះវាមិនមែនជាការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនអីបន្ដិច
B. ធ្វើក៏បាន តែបានតែលើកនេះទេ
C. ធ្វើដើម្បីយកចិត្តមេ ជួយសម្រួលបញ្ហាដល់ក្រុមហ៊ុន

៣ លោកប្រធានលូចនាំគ្រួសារទៅកម្មវិធីជប់លៀង និងយកវិក័យប័ត្រមកឲ្យអ្នកបើកលុយពីក្រុមហ៊ុនឲ្យ អ្នកនិង
A. អត់ធ្វើហើយនិយាយឲ្យអ្នកផ្សេងបានដឹង ដើម្បីរួចខ្លួន
B. ធ្វើទាំងបង្ខំចិត្ត ដើម្បីឲ្យគ្រប់យ៉ាងកន្លងផុតទៅដោយល្អ
C. និយាយជាមួយលោកប្រធានថា ខ្ញុំជួយបានតែម្ដងនេះទេសូមកុំយកវាមកឲ្យខ្ញុំជួយធ្វើទៀត

៤ បើក្រុមហ៊ុនមិនព្រមបើសំលៀកបំពាក់ថ្មីឲ្យ អ្នកនិង…
A. បើមិនបានពិតមែន សម្រេចចិត្តទៅកាត់ថ្មីខ្លួនឯង
B. ប្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់គ្នាថាពួកយើងមានសិទ្ធតវ៉ា
C. ខលទៅអ្នកផ្សាយពត៍មានដើម្បីឲ្យចុះផ្សាយរឿងនេះ

៥ ពេលដែលអ្នកទៅដើរលេងជាមួយមិត្តភក្ដឬគ្រួសារ អ្នកនិង…
A. ស្នើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមសកម្មភាពរបស់អ្នកដែលអ្នកចង់ធ្វើ
B. ព្រមធ្វើតាមគ្រប់សកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា
C. ឲ្យអ្នកដទៃដាក់ផែនការណ៍សម្រាប់ការដើរលេង ដើម្បីឲ្យសប្បាយទាំងអស់គ្នា

៦ អ្នកបបួលមិត្តភក្ដទៅមើលភាពយន្ដ តែមិត្តថារឿងហ្នឹងមិនល្អមើលទេ អ្នកនិង…
A. អញ្ចឹងយើងមិនទៅមើលក៏បាន វាមិនអស់លុយផង
B. បបួលៗៗទាល់មិត្តរបស់អ្នងព្រមទៅមើលជាមួយ
C. ចឹងយើងទៅលេងប៉ូលទាំងអស់គ្នាវិញល្អជាង

៧ តើអ្នកនិយាយពាក្យសុំទោសប៉ុន្មានដងពេលដែលអ្នកធ្វើខុស អ្នកនិង…
A. សុំទោស ២-៣ ដង ពេលដែរដើរទៅបុកអ្នកផ្សេង
B. ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
C. មិនសុំទោស ព្រោះគិតថាខ្លួនឯងធ្វើត្រូវរហូត

៨ មិត្តមកសូមឲ្យជួយធ្វើការឲ្យព្រោះគាត់ជាប់ណាត់ទៅដើរលេងជាមួយមិត្តថ្មី អ្នកនិង…
A. ក៏បានដែរ ការងារក៏វាមិនច្រើនដែរ
B. មិត្តប្រាប់ថាបើខ្ញុំមិនរវល់ក៏មិនបានមករំខានដែរ ជួយគ្នាតិចទៅណា
C. ពេលក្រោយបើអ្នកមានរវល់ខ្ញុំនិងជួយមិត្តវិញ ព្រោះពេលនេះជាប់ណាត់ទៅហើយ

៩ មិត្តធ្វើការខុសរួចក៏មកសុំទោសអ្នក អ្នកនិង…
A. អ្នកនិងប្រាប់តទៅមិត្តភក្ដដែលស្និទ្ធស្នាលបានដឹងថាមានកើតរឿងអ្វីឡើង
B. ឲ្យឪកាសសារភាព ១ថ្ងៃ មិនអញ្ចឹងអ្នកក៏ប្រាប់ខ្លួនឯង
C. ប្រាប់ទៅលោកប្រធានឲ្យបានដឹងថាមានកើតរឿងអ្វីឡើង

១០ អ្នកបញ្ជាទិញភីស្សាមួយប្រអប់ តែអ្នកដឹកភីស្សាយកមកដល់ពីរប្រអប់ ហើយតម្លៃជិតប្រហែលគ្នា អ្នកនិង…
A. ប្រាប់ឲ្យយកទៅវិញមួយប្រអប់
B. ប្រាប់ឲ្យគេយកមកថ្មីម្ដងទៀត
C. ទិញយកទាំងអស់ វាមិនអីទេព្រោះតម្លៃវាមិនលើសគ្នាប៉ុន្មានទេ

1.    A 1     B 3     C 2
2.    A 3     B 2     C 1
3.    A 3     B 1     C 2
4.    A 1     B 2     C 3
5.    A 3     B 2     C 1
6.    A 1     B 3     C 2
7.    A 1     B 2     C 3
8.    A 1     B 3     C 2
9.    A 1     B 2     C 3
10.  A 3     B 2     C 1