ដោះលែង អ្នកទោស អាម៉េរិកាំងម្នាក់ ដែលជាប់ពន្ធ នាគារយូរជាងគេ ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ៤៣ឆ្នាំឲ្យមាន សេរីភាព

វ៉ាស៊ីនតោន៖ លោក Albert Woodfox អ្នកទោសជនជាតិ អាម៉េរិកាំងដែលបាន ជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ អស់រយៈពេល៤៣ឆ្នាំ ដែលគេចាត់ទុក ជាទណ្ឌិតជាប់ទោស យូរជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ត្រូវបានដោះលែង ឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយ ។

ទូរទស្សន៍ប៊ីប៊ីស៊ី បានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ថា បន្ទាប់ពីបានឃុំឃាំង បុរសជនជាតិអាម៉េរិកាំង ម្នាក់អស់រយៈពេល៤៣ឆ្នាំ នៅពេលនេះបានត្រូវដោះលែង ឲ្យមានសេរីភាព វិញហើយ ។

គេបានដឹងថា លោក Woodfox គឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម ក្រុមមួយដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះថា "កងច្រក៣" ហើយក្រោយមកលោកត្រូវបាន ជាប់ឃុំឃាំងអស់ជាច្រើនឆ្នាំ ។

អ្វីដែលបានគេបានដឹងច្បាស់ នោះរូបគាត់ បានចោទប្រកាន់ពីបទ មនុស្សឃាត នៅក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧២ ដែលបានសម្លាប់ឆ្នាំគុកម្នាក់ ។

បច្ចប្បន្ននេះ លោកមានអាយុ៦៩ឆ្នាំហើយ ៕

ដោះលែង អ្នកទោស អាម៉េរិកាំងម្នាក់ ដែលជាប់ពន្ធ នាគារយូរជាងគេ ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ៤៣ឆ្នាំឲ្យមាន សេរីភាព