លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ឱកាសគឺ នៅជុំវិញខ្លួនយើង ប៉ុន្តែយើងត្រូវ មានសមត្ថភាព លទ្ធភាពនិងឆន្ទៈ ក្នុងការចាប់ឱកាសនោះ

ស្វាយរៀង៖ នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់ លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ប្រធានសមាគមសិស្ស និស្សិត អាហារូបករណ៍ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែននិងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត(ហៅកាត់ថា អ ម តរឺAMT)ថ្លែងក្នុងឱកាស អញ្ជើញជាអធិបតី នៅក្នុងពីធីបញ្ចូលសមាជិកសមាគម សិស្ស និស្សិត អាហារូបករណ៍ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែនរបស់ និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត(អ ម តរឺAMT) ប្រចាំខេត្តស្វាយរៀង និងព្រៃវែងចំនួន២៥១នាក់និង មានការអញ្ជើញចូលរួមពីអជ្ញាធរខេត្ត តំណាងសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួន ក្រុមការងារនិងសមាជិក សមាគមប្រចាំខេត្តខេត្តស្វាយរៀង និងព្រៃវែងនៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦។

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត បានមានប្រសាសន៍ថា ការបង្កើតជាសមាគម អ ម ត រឺ AMT នេះចគឺជាការចងក្រង បណ្តាញនិស្សិតឱ្យមានអត្តសញ្ញា ណរួមមួយក្នុងការទំនាក់ទំនង និងជាបង្កឱកាសឱ្យយុវជន បានបានទទួលការរៀនសូត្រ និងចូលរួមធ្វើការងារសង្គម នានាដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ។ ការប្រមូលផ្តុំថ្ងៃនេះគឺ ជាការចាប់ផ្តើមសកម្មភាព ក្នុងគោលបំណង ជួយឱ្យប្អូនៗបានរៀនចប់ និងទទួលបានការងារផ្សេងៗព្រោះ ការបង្កើតសមាគមសម្រាប់ យើងទាំងអស់គ្នាហើយ ត្រូវការចូលរួមពីយុវជន និងដោះស្រាយនូវតំរូវការផ្សេងៗ អោយចំទិសដៅនិងទៅតាមលទ្ធភាព។

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត  បានបញ្ជាក់ថា ឱកាសគឺនៅជុំវិញខ្លួន យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវមាន សមត្ថភាពលទ្ធភាពនិងឆន្ទៈ ក្នុងការចាប់ប៉ុន្តែបើយើងគ្មានសមត្ថភាព លទ្ធភាពនិងឆន្ទៈក្នុងការចាប់ឱកាសនោះ យើងចាប់មិនបានទេ។

ប្រធានសមាគមសិស្ស និស្សិត អាហារូបករណ៍ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែននិងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត រូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ឆន្ទៈនិងការប្រឹងប្រែង គឺជាកត្តានាំមកនូវជោគជ័យ បើគ្មានឆន្ទៈនិង ការប្រឹងប្រែងយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបាន ព្រោះជោគជ័យធំវា កើតពីជោគជ័យតូចៗ ហើយនិស្សិតដែលទទួលបាន អាហារូបករណ៍នាពេលនេះ គឺជាជោគជ័យសម្រាប់ជីវិត ទៅថ្ងៃទៅអនាគត ដូច្នេះយុវជនត្រូវចាប់ឱកាស ឱ្យបានដើម្បីជីវិតវែងឆ្ងាយ។ ទាំងអស់នេះគឺជា ចែករំលែកបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹងនិងមេរៀនេជីវិ ដើម្បីនិងលើកទឹកចិត្តឱ្យសិស្ស និស្សិតខិតខំរៀនសូត្រ    តស៊ូជំនះរាល់ការលំបាក ទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិត ដើម្បីរៀនសូត្រឱ្យបាន ចប់និងមានអនាគត ដ៍ប្រសើរនៅពេលខាងមុខ។

បន្ទាប់មក តំណាងសិស្ស និស្សិតសមាគមអាហារូបករណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែននិងសម្តេច កិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប្រចាំខេត្តស្វាយរៀង និងព្រៃវែងបានប្តេជ្ញាចិត្តស្រឡាញ់រាប់អាន ចេះជួយគ្នានិងខិតខំរៀនសូត្រ ឱ្យទទួលប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពដើម្បីអនាគត ដ៍ប្រសើរនាពេលខាងមុខ៕

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ឱកាសគឺ នៅជុំវិញខ្លួនយើង ប៉ុន្តែយើងត្រូវ មានសមត្ថភាព លទ្ធភាពនិងឆន្ទៈ ក្នុងការចាប់ឱកាសនោះ

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ឱកាសគឺ នៅជុំវិញខ្លួនយើង ប៉ុន្តែយើងត្រូវ មានសមត្ថភាព លទ្ធភាពនិងឆន្ទៈ ក្នុងការចាប់ឱកាសនោះ

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ឱកាសគឺ នៅជុំវិញខ្លួនយើង ប៉ុន្តែយើងត្រូវ មានសមត្ថភាព លទ្ធភាពនិងឆន្ទៈ ក្នុងការចាប់ឱកាសនោះ

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ឱកាសគឺ នៅជុំវិញខ្លួនយើង ប៉ុន្តែយើងត្រូវ មានសមត្ថភាព លទ្ធភាពនិងឆន្ទៈ ក្នុងការចាប់ឱកាសនោះ

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ឱកាសគឺ នៅជុំវិញខ្លួនយើង ប៉ុន្តែយើងត្រូវ មានសមត្ថភាព លទ្ធភាពនិងឆន្ទៈ ក្នុងការចាប់ឱកាសនោះ

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ឱកាសគឺ នៅជុំវិញខ្លួនយើង ប៉ុន្តែយើងត្រូវ មានសមត្ថភាព លទ្ធភាពនិងឆន្ទៈ ក្នុងការចាប់ឱកាសនោះ