ប្រធានយុវជនគណបក្សក្រុងបាវិត ចុះសួរសុខទុកប្រជាពលរដ្ន ទីទល់ក្រ ៥គ្រួសារ នៅសង្កាត់ព្រៃអង្គុញ

ស្វាយរៀង៖ លោក លឹម សៀងហេងប្រធានក្រុមយុវជនជនគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា ក្រុងបាវិត និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយ ចុះសង្កាត់ព្រៃអង្គុញ បានចុះជួបសាកសួរសុខទុក គ្រួសារទីទល់ក្រចំនួន ៥គ្រួសារ នៅសង្កាត់ព្រៃអង្គុញ ក្រុងបាវិត ដែលជួបការខ្វះខាត។

ការចុះសួរសុខទុកដល់លំនៅដ្ឋាននេះ បានធ្វើទ្បើងកាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៦។លោក លឹម សៀងហេង បានមានប្រសាសន៏ថា ក្នុងនាមរូបលោកជា អនុប្រធានក្រុមការងារ ចុះជួយសង្កាត់ព្រៃអង្គុញ ពិតជាមានក្តីកង្វល់ខ្លាំងណាស់ ខណះដែលប្រជាពលរដ្ន នៅមូលដ្ឋានជួបការខ្វះខាតក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ហើយដោយ មានសេក្តីរាយការពីក្រុមការងារថា មានប្រជាពលរដ្ន ចំនួន៥គ្រួសារ នៅសង្កាត់ព្រៃអង្គុញ ជួបការខ្វះខាតទើបរូបលោកផ្ទាល់ បានចុះទៅដល់លំនៅដ្ឋាន និងបាននាំ អំណោយជាគ្រឿង ឧបភោគបរិភោប និងថវិការមួយចំនួន ចែកជូនដល់គ្រួសារទីទល់ក្រ បានទាន់មពេលវេលា។

លោក លឹម សៀងហេង បានធ្វើការផ្តល់កំលាំចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ន ទីទាល់ក្រ កុំអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិត ព្រោះនៅមានក្រុមការងារគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា តាមជួយ ផ្តល់កំលាំងចិត្ត និងខ្វាយខ្វល់រួមសុខ រួមទុក ជាមួយប្រជាពលរដ្ន គឺមិនរត់ចោលប្រជាពលរដ្ននោះទេ៕

ប្រធានយុវជនគណបក្សក្រុងបាវិត ចុះសួរសុខទុកប្រជាពលរដ្ន ទីទល់ក្រ ៥គ្រួសារ នៅសង្កាត់ព្រៃអង្គុញ

ប្រធានយុវជនគណបក្សក្រុងបាវិត ចុះសួរសុខទុកប្រជាពលរដ្ន ទីទល់ក្រ ៥គ្រួសារ នៅសង្កាត់ព្រៃអង្គុញ

ប្រធានយុវជនគណបក្សក្រុងបាវិត ចុះសួរសុខទុកប្រជាពលរដ្ន ទីទល់ក្រ ៥គ្រួសារ នៅសង្កាត់ព្រៃអង្គុញ

ប្រធានយុវជនគណបក្សក្រុងបាវិត ចុះសួរសុខទុកប្រជាពលរដ្ន ទីទល់ក្រ ៥គ្រួសារ នៅសង្កាត់ព្រៃអង្គុញ

ប្រធានយុវជនគណបក្សក្រុងបាវិត ចុះសួរសុខទុកប្រជាពលរដ្ន ទីទល់ក្រ ៥គ្រួសារ នៅសង្កាត់ព្រៃអង្គុញ