«​ហេតុអ្វី​បានជា​ខ្មែរ​ក្រ​?»

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​