ចង់ដឹងថា គិតពី​ត្រឹម​ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់​ឆ្នាំ ២០១០ តើ ឯកឧត្ដម ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ម៉ុង

Doliprane TVC

ឫទ្ធី ទទួលបាន​មេដាយ គ្រឿង​ឥស្សរិយយស និង សញ្ញាបត្រ​បណ្ឌិត​ចំនួន​ប៉ុន្មាន​ទេ​?
​មុនពេល​ទទួលបាន ជោគជ័យ​លើ​វិថី​ជំនួញ​និង​ជា​បុគ្គល​ដ៏​ឆ្នើម​ម្នាក់​នៅក្នុង​សង្គម នាពេល​បច្ចុប្បន្ននេះ ឯកឧត្ដម ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ក៏​ធ្លាប់​ហែល​ឆ្លងកាត់​ជីវិត​ដ៏​ជូរចត់​កម្សត់កម្រ ដោយ​ផ្តើម​ជីវិត​ពី​បាតដៃ​ទទេ ពី​កូន​កសិករ​ក្រីក្រ រហូត​ក្លាយជា​សេដ្ឋី​ផ្នែក​កសិកម្ម ដូច​សព្វថ្ងៃនេះ ។​កន្លងមក ក៏ដូចជា​បច្ចុប្បន្ននេះ ឯកឧត្តម ឧកញ៉ា បណ្ឌិត មាន​ស្នាដៃ​ដ៏​ច្រើន​មហិមា​ក្នុង​ការបម្រើ​ជាតិ មាតុភូមិ​ក្នុងនោះ​មានដូចជា សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ វត្ត​អារាម ផ្លូវថ្នល់ ស្រះ ប្រឡាយទឹក ជាដើម ។

​ដោយសារ​តែមាន​ស្នាដៃ​ជួយ​កសាង​ជាតិ​ដ៏​ច្រើន​ស្ទើរ​រាប់មិនអស់​នេះហើយ ទើប​ឯកឧត្ដម ឧក​ញ៉ បណ្ឌិត ទទួល​នូវ មេដាយ គ្រឿង​ឥស្សរិយយស និង សញ្ញាបត្រ​បណ្ឌិត ផ្សេងៗ យ៉ាងច្រើន សន្ធឹកសន្ធាប់ ពី​ព្រះមហាក្សត្រ ពី​រដ្ឋាភិបាល​និង​ពី​អន្តរជាតិ ជា​បន្តបន្ទាប់​។ បើ​គិត​ចាប់ពី​ឆ្នាំ ១៩៩៤ រហូតមកដល់​ឆ្នាំ ២០១០ ឯកឧត្តម ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ទទួលបាន​គ្រឿង​ឥស្សរិយយស សរុប​រហូតដល់​ទៅ ២០ គ្រឿង​ឯណោះ ដែល​មេដាយ​និង​គ​ញ​រឿង​ឥស្សរិយយស ទាំងនោះ មានដូចជា ៖

១ មេដាយ​ស្ថាបនា​ជាតិ ថ្នាក់​លេខ​១ ចំនួន​១ អនុក្រឹត្យ​លេខ ៨៣ អនក្រ ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី ០៣-០៨-១៩៩៤

២ មេដាយ​ស្ថាបនា​ជាតិ ថ្នាក់​លេខ​១ ចំនួន​១ អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣៥ អនក្រ ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី ២២-១១- ១៩៩៤

ចង់ដឹងថា គិតពី​ត្រឹម​ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់​ឆ្នាំ ២០១០ តើ ឯកឧត្ដម ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ម៉ុង

៣ មេដាយ​ស្ថាបនា​ជាតិ ថ្នាក់​លេខ​១ ចំនួន​១ អនុក្រឹត្យ​លេខ ៥៦ អនក្រ ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី ០៦-១២-១៩៩៥

៤ មេដាយមាស ស្ថាបនា​ជាតិ ចំនួន​១ អនុក្រឹត្យ​លេខ ៥៦ អនក្រ ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី ០៤-០៤-១៩៩៦

៥ មេដាយ​ស្ថាបនា​ជាតិ ថ្នាក់​លេខ​៣ ចំនួន​១ អនុក្រឹត្យ​លេខ ៩០ អនក្រ ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី ២១-០៥-១៩៩៦

ចង់ដឹងថា គិតពី​ត្រឹម​ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់​ឆ្នាំ ២០១០ តើ ឯកឧត្ដម ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ម៉ុង

៦ មេដាយ​ស្ថាបនា​ជាតិ ថ្នាក់​លេខ​២ ចំនួន​១ អនុក្រឹត្យ​លេខ ៩៤ អនក្រ ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី ២៨-០៥-១៩៩៦

៧ មេដាយមាស ស្ថាបនា​ជាតិ ចំនួន​១ អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៥៤ អនក្រ ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី ២៨-០៨-១៩៩៦

៨ មេដាយ​ស្ថាបនា​ជាតិ ថ្នាក់​លេខ​១ ចំនួន​១ អនុក្រឹត្យ​លេខ ៥៧ អនក្រ ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី ០៤-០៤-១៩៩៦

ចង់ដឹងថា គិតពី​ត្រឹម​ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់​ឆ្នាំ ២០១០ តើ ឯកឧត្ដម ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ម៉ុង

៩ មេដាយមាស ស្ថាបនា​ជាតិ ចំនួន​១ អនុក្រឹត្យ​លេខ ១១០ អនក្រ ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី ៣០-០៧-១៩៩៧

១០ មេដាយមាស ស្ថាបនា​ជាតិ ចំនួន​១ អនុក្រឹត្យ​លេខ ៣៩ អនក្រ ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩-០២-១៩៩៩

១១ សុវត្ថា​រា ថ្នាក់ “​សេនា​˝ ចំនួន​១ អនុក្រឹត្យ​លេខ ៤៧០ អនក្រ ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី ១២-១១-២០០១

ចង់ដឹងថា គិតពី​ត្រឹម​ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់​ឆ្នាំ ២០១០ តើ ឯកឧត្ដម ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ម៉ុង

១២ មេដាយមាស ស្ថាបនា​ជាតិ ចំនួន​១ អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣៨ អនក្រ ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩-០៤-២០០២

១៣ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ថ្នាក់ “​មហា​សេរី​វឌ្ឍន៍​˝ ចំនួន​១ ព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ នស​/​រតក ០១០២/០១០ ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី ២៦-០១-២០០២

១៤ មេដាយមាស ស្ថាបនា​ជាតិ ចំនួន​១ អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៦៥ អនក្រ ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី ១០-០៥-២០០៤

១៥ សុវត្ថា​រា ថ្នាក់ “ មហាសេនា ˝ ចំនួន​១ ព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ នស​/​រតក ១១០៤/០៣៦ ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី ២៧-១១-២០០៤

ចង់ដឹងថា គិតពី​ត្រឹម​ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់​ឆ្នាំ ២០១០ តើ ឯកឧត្ដម ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ម៉ុង

១៦ សញ្ញាបត្រ​បណ្ឌិត​ផ្នែក​យុត្តិសាស្ត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម ពី​សាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ចក្រភព​អង់គ្លេស ចំនួន​១ ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី ២៨-១០-២០០៦

១៧ សញ្ញាបត្រ​បណ្ឌិត​កិត្តិយស ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​ពាណិជ្ជកម្ម ពី​សាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៃ​ចក្រភព​អង់គ្លេស ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី ៣១-១០-២០០៦

១៨ មេដាយ Commander of the Orde ពី​ព្រះមហាក្សត្រ Albert II នៃ​ប្រទេស​ប៊ែ​ល​ហ្សិ​ក ទទួលបាន​នូវ​ថ្ងៃ ១៨-០៦-២០០៩ និង សញ្ញាបត្រ​បណ្ឌិត​ទស្សនវិជ្ជា​វិទ្យាសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍ​កសិកម្ម ពី​សាកលវិទ្យាល័យ ISLES International នៃ​សហគមន៍ អ៊ឺរ៉ុប ចែក​មេដៃ និង សញ្ញាបត្រ​នៅ​ថ្ងៃ ០៨-១២-២០០៩

១៩ ពានរង្វាន់​ម្កុដ​មាស កម្រិត​អន្តរជាតិ​ពី​ស្ថាប័ន B I D បញ្ជាក់​ពី​គុណភាព​ដឹកនាំ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឫទ្ធី​គ្រុប ជា​អាជីវកម្ម​ប្រកបដោយ​សុចរិត នៅ​ទីក្រុង​ឡុង​ដ្រ៍ ចក្រភព​អង់គ្លេស ទទួលបាន​នូវ​ថ្ងៃ ៣០-១១-២០០៩

ចង់ដឹងថា គិតពី​ត្រឹម​ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់​ឆ្នាំ ២០១០ តើ ឯកឧត្ដម ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ម៉ុង

២០ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ថ្នាក់ “​មហាសេនា​˝ ចំនួន​១ ព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ នស​/​រតក ០៥១០/៤៥៣ ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី ១៦-០៧-២០១០ ។​

​មេដាយ គ្រឿង​ឥស្សរិយយស និង សញ្ញាបត្រ​ដ៏​មានតម្លៃ​ទាំងអស់​នេះហើយ បានបង្ហាញ​ឱ្យឃើញ​យ៉ាង ច្បាស់​ពី​គុណ​តម្លៃ និង ឥស្សរភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​របស់​ឯកឧត្ដម ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ក្នុងនាម​ជា​បុគ្គល​ម្នាក់​ដែលមាន បេះដូង​ប្រកបដោយ​ធម៌​មេត្តាករុណា ចំពោះ​ជន​ខ្សត់ខ្សោយ ហើយ​បាន​ថ្ពក់​យក​ការគោរព​ស្រឡាញ់ ចូលចិត្ត យ៉ាងច្រើន​ក្រាស់ក្រែល​ពី​សំណាក់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្នុង និង ក្រៅប្រទេស ដែល​បាន​ស្គាល់​ឯកឧត្តម ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ផងដែរ ៕ ​ដកស្រង​ចេញពី​សៀវភៅ វិថី​ក្រា​លមាស ជីវប្រវត្តិ ឯកឧត្តម ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី​។​ ភូមិន្ទ​

ចង់ដឹងថា គិតពី​ត្រឹម​ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់​ឆ្នាំ ២០១០ តើ ឯកឧត្ដម ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ម៉ុង ចង់ដឹងថា គិតពី​ត្រឹម​ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់​ឆ្នាំ ២០១០ តើ ឯកឧត្ដម ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ម៉ុង