អេ​មមី រៈ​ឆៈដា បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៥០ លាន​បាត​

Doliprane TVC

​បើ​នឹក​គិតដល់​មនុស្ស​ស្រី​ប្រភេទ​ទី​២ ម្នាក់ៗ​ប្រាកដជា​មិន​រំលង​អ្នកនាង អេ​មមី រៈ​ឆៈដា ឡើយ ព្រោះ​សម្រស់​របស់​អ្នកនាង​អាចធ្វើឱ្យ​នារី​ពិតប្រាកដ​ច្រណែន​។​

អេ​មមី រៈ​ឆៈដា បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៥០ លាន​បាត​

អេ​មមី រៈ​ឆៈដា បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៥០ លាន​បាត​

ក្រោយពី​បាត់​មុខ​ពី​វិស័យ​សិល្បៈ​រយៈ​ជាង ២ ឆ្នាំ ដំណឹង​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ​ជាង ៥០ លាន​បាត របស់​អ្នកនាង អេ​មមី បានធ្វើឱ្យ​មហាជន​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាងខ្លាំង ដោយ​មហាជន​សុទ្ធ​តែមាន​ចម្ងល់​ថា តើ​ការបាត់​មុខ​របស់​អ្នកនាង អេ​មមី បាន​ទៅធ្វើ​អ្វីខ្លះ ហេតុ​អី​ក៏​ត្រឡប់មកវិញ ក្លាយជា​អ្នក​មានអី​យ៉ាងនេះ​។​

អេ​មមី រៈ​ឆៈដា បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៥០ លាន​បាត​

អេ​មមី រៈ​ឆៈដា បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៥០ លាន​បាត​

​សម្រាប់​រឿង​បេះដូង​វិញ ពេលនេះ​អ្នកនាង អេ​មមី គឺ​កំពុង​សិក្សា​ចិត្ត​ជាមួយ​មនុស្ស​ស្រី​ដែល​ចូលចិត្ត​តែងខ្លួន​ជា​ប្រុស​ឈ្មោះថា អើយ ផា​តរៈ​ណាន ដោយ​មួយគូ​នេះ​ប្រហែល​ជាមាន​បញ្ហា​បញ្ច្រាស​ភេទ​គ្នា ទើប​មាន​វាស​នាម​កលង់​ស្រឡាញ់គ្នា​បែបនេះ​៕​ខេ​រី​
(​ប្រភព​៖ កា​ផុ​ក​)

អេ​មមី រៈ​ឆៈដា បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៥០ លាន​បាត​

អេ​មមី រៈ​ឆៈដា បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៥០ លាន​បាត​

អេ​មមី រៈ​ឆៈដា បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៥០ លាន​បាត​

អេ​មមី រៈ​ឆៈដា បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៥០ លាន​បាត​

អេ​មមី រៈ​ឆៈដា បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៥០ លាន​បាត​

អេ​មមី រៈ​ឆៈដា បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៥០ លាន​បាត​

អេ​មមី រៈ​ឆៈដា បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៥០ លាន​បាត​

អេ​មមី រៈ​ឆៈដា បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៥០ លាន​បាត​

អេ​មមី រៈ​ឆៈដា បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៥០ លាន​បាត​

អេ​មមី រៈ​ឆៈដា បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៥០ លាន​បាត​

អេ​មមី រៈ​ឆៈដា បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៥០ លាន​បាត​

អេ​មមី រៈ​ឆៈដា បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ៥០ លាន​បាត​