ស្រីស្រស់ ទាំង១២ ដែលធ្លាប់ឆ្លង ដៃរបស់ Nick Jonas

កន្លងផុតហើយ ថ្ងៃដែលអតីតតារារបស់ Disney Nick Jonas ធ្លាប់បានស្បថស្បែថាខ្លួន នឹងរក្សាភាពបរិសុទ្ធ រហូតដល់ថ្ងៃរៀបការនោះ។

ស្រីស្រស់ ទាំង១២ ដែលធ្លាប់ឆ្លង ដៃរបស់ Nick Jonas

នៅពេលមានអាយុ ១៧ ឆ្នាំ សមាជិករបស់ក្រុមចម្រៀង Jonas Brothers ធ្លាប់បានពាក់ចិញ្ចៀនបរិសុទ្ធ និងស្បថថាខ្លួននឹងរក្សាភាព បរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនឲ្យបាន រហូតដល់ថ្ងៃរៀបការ។ តែពាក្យសម្ដីទាំងនោះ ឥលូវនេះត្រូវបានកប់នៅក្នុងអតីតកាលទៅហើយ។ នៅពេលនេះ តារាចម្រៀងអាយុ ២៣ ឆ្នាំលែងពាក់ចិញ្ចៀន បរិសុទ្ធទៀតហើយ ហើយក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមិត្តស្រី ដូចដូរសំលៀកបំពាក់ដែរ។ “តើខ្ញុំនៅមានភាពបរិសុទ្ធទៀតទេ? ប្រាកដជាអត់ទេ។ ឥលូវនេះខ្ញុំធំដឹងក្ដីហើយ ហើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹង អ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើ” Nick និយាយពីរឿងស្នេហារបស់ខ្លួន។ ខាងក្រោមនេះគឺជា តារាស្រីស្រស់ទាំង ១២ រូបដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនង ស្នេហាជាមួយនឹង តារាអាយុ ២៣ ឆ្នាំនេះ៕

១ Gigi Hadid

ស្រីស្រស់ ទាំង១២ ដែលធ្លាប់ឆ្លង ដៃរបស់ Nick Jonas

២ Kate Hudson

ស្រីស្រស់ ទាំង១២ ដែលធ្លាប់ឆ្លង ដៃរបស់ Nick Jonas

៣ Lily Collins

ស្រីស្រស់ ទាំង១២ ដែលធ្លាប់ឆ្លង ដៃរបស់ Nick Jonas

៤ Miley Cyrus

ស្រីស្រស់ ទាំង១២ ដែលធ្លាប់ឆ្លង ដៃរបស់ Nick Jonas

៥ Kendall Jenner

ស្រីស្រស់ ទាំង១២ ដែលធ្លាប់ឆ្លង ដៃរបស់ Nick Jonas

៦ Selena Gomez

ស្រីស្រស់ ទាំង១២ ដែលធ្លាប់ឆ្លង ដៃរបស់ Nick Jonas

៧ Tinashe

ស្រីស្រស់ ទាំង១២ ដែលធ្លាប់ឆ្លង ដៃរបស់ Nick Jonas

៨ Olivia Culpo

ស្រីស្រស់ ទាំង១២ ដែលធ្លាប់ឆ្លង ដៃរបស់ Nick Jonas

៩ Rita Ora

ស្រីស្រស់ ទាំង១២ ដែលធ្លាប់ឆ្លង ដៃរបស់ Nick Jonas

១០ Delta Goodrem

ស្រីស្រស់ ទាំង១២ ដែលធ្លាប់ឆ្លង ដៃរបស់ Nick Jonas

១១ Samantha Barks

ស្រីស្រស់ ទាំង១២ ដែលធ្លាប់ឆ្លង ដៃរបស់ Nick Jonas

១២ Victoria Justice

ស្រីស្រស់ ទាំង១២ ដែលធ្លាប់ឆ្លង ដៃរបស់ Nick Jonas

ប្រភព៖ សប្បាយ