ជីវិត​និង​កុលសម្ព័ន្ធ​គ្រឹ​ង​នៅ​ខេត្តរតនគិរី​

dnt-news : ខេត្តរតនគិរី​គឺជា​ទឹកដី​ដ៏​សែន​មនោ​រម្យ​ដែល​ស្ថិតនៅ​តំបន់ភ្នំ​នា​ប៉ែក​ឦសាន​កម្ពុជា​បាន​ទាក់ទាញ​ចំណាប់អារម្មណ៍​ភ្ញៀវទេសចរ​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​មិនតិច​ឡើយ ដោយសារ​ទិដ្ឋភាព​ប្លែកៗ​របស់​ខេត្ត ។ ភ្ញៀវទេសចរ​ក៏មាន​ការចាប់អារម្មណ៍​ដល់​ភូមិឋាន​នៃ​ជនជាតិភាគតិច ឬ​ក្រុម​កុលសម្ព័ន្ធ​របស់​ខ្មែរ​មួយក្រុម