សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកម្មវិធី «ទិវាជាតិបង្ការ និងពន្លត់អគ្គីភ័យ»

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ បានអញ្ជើញជា អធិបតីភាពបើកកម្មវិធី «ទិវាជាតិបង្ការ និងពន្លត់អគ្គីភ័យ» ដែលធ្វើឡើង នៅកោះពេជ្រ ដោយមានអ្នកចូលរួមជាង ១០០០នាក់ ។

ក្នុងកម្មវិធី «ទិវាជាតិបង្ការ និងពន្លត់អគ្គីភ័យ»  ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ក៏មានការធ្វើសមយុទ្ធ ផ្ទាល់ពីរបៀបបង្ការ និងពន្លត់អគ្គីភ័យ បង្ហាញដល់ អ្នកចូលរួមផងដែរ ៕

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកម្មវិធី «ទិវាជាតិបង្ការ និងពន្លត់អគ្គីភ័យ»

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកម្មវិធី «ទិវាជាតិបង្ការ និងពន្លត់អគ្គីភ័យ»

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកម្មវិធី «ទិវាជាតិបង្ការ និងពន្លត់អគ្គីភ័យ»

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកម្មវិធី «ទិវាជាតិបង្ការ និងពន្លត់អគ្គីភ័យ»