ចង់មើលរូបភាពរបស់ nicki minaj កាលនៅក្មេងអត់ ?

អាមេរិក៖ មិនមែនជារឿង គួឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ ដែលតារាចម្រៀង ឬតារាសម្តែងល្បីៗ តែងតែផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ ទៅតាមអាយុ និងភាពល្បីរន្ទឺរបស់ខ្លួន ហើយមានតារាល្បីខ្លះ ផ្លាស់ប្តូរស្ទើរតែទាំងស្រុង ដោយសារការ វះកាត់កែសម្ផស្ស និងការតុបតែងខ្លួន ដើម្បីចង់ក្លាយជា មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត ។

ថ្ងៃនេះ Looking Today សូមបង្ហាញអ្នកទស្សនា នូវរូបភាពកាលពីក្មេង របស់តារាចម្រៀង Rap អាមេរិក nicki minaj តើនាងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងណាខ្លះ តាំងពីពេលចាប់ផ្តើមអាជីព ជាតារាចម្រៀងរហូត ក្លាយពីតារា Rap ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់៕

ទស្សនារូបជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

ចង់មើលរូបភាពរបស់ nicki minaj កាលនៅក្មេងអត់ ?

ចង់មើលរូបភាពរបស់ nicki minaj កាលនៅក្មេងអត់ ?

ចង់មើលរូបភាពរបស់ nicki minaj កាលនៅក្មេងអត់ ?

ចង់មើលរូបភាពរបស់ nicki minaj កាលនៅក្មេងអត់ ?

ចង់មើលរូបភាពរបស់ nicki minaj កាលនៅក្មេងអត់ ?