អ្នកតាចិន​ដង្ហែរ​តាម​ដងផ្លូវ​យ៉ាង​គគ្រឹកគគ្រេង​

​នៅ​ថ្ងៃទី​២២ កុម្ភៈ នេះ គឺជា​ថ្ងៃ​មាឃបូជា ដែល​ដូចជា​ទម្លាប់​សព្វដង​ដែរ​នៅតាម​ដងផ្លូវ​នានា ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កំពុងតែ​មាន​ភាព​អ៊ូអរ ដោយសារ​ការ​ដង្ហែ​ក្បួន​អ្នកតាចិន​យ៉ាង​គគ្រឹកគគ្រេង ដែលមាន​ការ​ហែរ​ក្បួន​លើផ្លូវ​ម៉ៅ​សេទុង ផ្លូវ​មុន្នី​រ៉េត និង​តាម​ដងផ្លូវ​ចាក់អង្រែលើ​-​ក្រោម និង​តាម​ដងផ្លូវ​តាខ្មៅ ជាដើម​៕

សូមទស្សនារូបភាព៖

អ្នកតាចិន​ដង្ហែរ​តាម​ដងផ្លូវ​យ៉ាង​គគ្រឹកគគ្រេង​

អ្នកតាចិន​ដង្ហែរ​តាម​ដងផ្លូវ​យ៉ាង​គគ្រឹកគគ្រេង​

អ្នកតាចិន​ដង្ហែរ​តាម​ដងផ្លូវ​យ៉ាង​គគ្រឹកគគ្រេង​

អ្នកតាចិន​ដង្ហែរ​តាម​ដងផ្លូវ​យ៉ាង​គគ្រឹកគគ្រេង​

អ្នកតាចិន​ដង្ហែរ​តាម​ដងផ្លូវ​យ៉ាង​គគ្រឹកគគ្រេង​

អ្នកតាចិន​ដង្ហែរ​តាម​ដងផ្លូវ​យ៉ាង​គគ្រឹកគគ្រេង​

អ្នកតាចិន​ដង្ហែរ​តាម​ដងផ្លូវ​យ៉ាង​គគ្រឹកគគ្រេង​

អ្នកតាចិន​ដង្ហែរ​តាម​ដងផ្លូវ​យ៉ាង​គគ្រឹកគគ្រេង​

អ្នកតាចិន​ដង្ហែរ​តាម​ដងផ្លូវ​យ៉ាង​គគ្រឹកគគ្រេង​

អ្នកតាចិន​ដង្ហែរ​តាម​ដងផ្លូវ​យ៉ាង​គគ្រឹកគគ្រេង​