របៀប Convert គណនេយ្យ Facebook ធម្មតាឲទៅជា Page

របៀប Convert គណនេយ្យ Facebook ធម្មតាឲទៅជា Page

Facebook ជាបណ្តាញសង្គមយក្សដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមបណ្ដាញដទៃទៀត។ វាបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារ មិត្តភក្តិជាដើម។ យើងក៏អាចប្រើវាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីធ្វើអោយអាជីវកម្មរបស់យើងដុះលូតលាស់ឆាប់រហ័សបានដែរ តាមរយះការបង្កើត Facebook Page ឬទំព័រ Facebook ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ប៉ុន្ដែបញ្ហានោះគឺ កង្វះអ្នក Like Page ដែលពិបាកក្នុងការអូសទាញគេឲ Like Page យើង។ បញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតគឺ Covert គណនេយ្យធម្មតាឲទៅជា Page ហើយ Friends នៅក្នុងគណនេយ្យនឹងក្លាយទៅជាអ្នក Like Page របស់យើង។ ឧទាហរណ៍ថា បើគណនេយ្យយើងមាន Friends 3000 នាក់ ពេលយើង Covert ទៅជា Page, Friends ទាំង 3000 នាក់នោះនឹងក្លាយជាអ្នក Like Page របស់យើង Auto តែម្ដង ដោយមិនត្រូវការ Invite នោះទេ។ ដើម្បី Covert សូមទស្សនា Video បកស្រាយជាភាសាខ្មែរខាងក្រោមនេះ៖

---------------------------------------

ដោយ: តាំន ឡេងឆាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus របៀប Convert គណនេយ្យ Facebook ធម្មតាឲទៅជា Page
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com របៀប Convert គណនេយ្យ Facebook ធម្មតាឲទៅជា Page

ចុះថ្ងៃទី 22 ខែកម្ភៈ ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 13:01 ល្ងាច

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ