គោលការណ៍ណែនាំ ស្ដីពីបែបបទ និងនីតិវិធី នៃការកំណត់ អត្តសញ្ញាណ ជនរងគ្រោះ ដោយអំពើ ជួញដូរមនុស្ស ដើម្បីទទួលសេវា សមស្រប នឹងត្រូវសម្ពោធដាក់ ឲ្យប្រើប្រាស់ នៅថ្ងៃ២៥ កុម្ភៈ

គោលការណ៍ណែនាំ ស្ដីពីបែបបទ និងនីតិវិធី នៃការកំណត់ អត្តសញ្ញាណ ជនរងគ្រោះ ដោយអំពើ ជួញដូរមនុស្ស ដើម្បីទទួលសេវា សមស្រប នឹងត្រូវសម្ពោធដាក់ ឲ្យប្រើប្រាស់ នៅថ្ងៃ២៥ កុម្ភៈ

  • គោលការណ៍ណែនាំ ស្ដីពីបែបបទ និងនីតិវិធី នៃការកំណត់ អត្តសញ្ញាណ ជនរងគ្រោះ ដោយអំពើ ជួញដូរមនុស្ស ដើម្បីទទួលសេវា សមស្រប នឹងត្រូវសម្ពោធដាក់ ឲ្យប្រើប្រាស់ នៅថ្ងៃ២៥ កុម្ភៈ已关闭评论
  • 41 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/02/22  Category:ក្នុងស្រុក