សម្តេច​ក្រឡាហោម ស ខេង បាន​រំលឹក​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រយ័ត្ន​អគ្គីភ័យ​

​dnt-news : សម្តេច​ក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​បាន​ក្រើនរំលឹក​ទៅដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា ពិសេស​ទីក្រុង និង​ប្រជុំជន​នានា ឲ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះ​អគ្គីភ័យ ឆេះ​ផ្ទះ ឬ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ផ្សេងៗ​ដែល​តែងតែ​កើនឡើង​ឥតឈប់ឈរ បង្ក​គ្រោះមហន្តរាយ​ដល់​ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​អាយុជីវិត​មួយឆ្ន