ដួល​គរ​លើ​គ្នា​ព្រោះ​​ជណ្ដើរ​យន្ត​​ដំណើរ​ការ​ខុស​បច្ចេកទេស​


ដួល​គរ​លើ​គ្នា​ព្រោះ​​ជណ្ដើរ​យន្ត​​ដំណើរ​ការ​ខុស​បច្ចេកទេស​

ជណ្ដើរ​យន្ត​មួយ​នៅ​ខេត្ត Zhejiang  ប្រទេស​ចិន​បាន​ដំណើរ​ការ​ខុស​បច្ចេកទេស ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ដំណើរ​លើ​ជណ្តើរ​យន្ត​ដួល​គរ​លើ​គ្នា​​។ កាមេរ៉ា​សុវត្ថិភាព​បាន​ចាប់​បាន​សកម្មភាព អ្នក​ដំណើរ​ដួល​គរ​លើ​គ្នា​នៅ​ពេល​ដែល​ជណ្តើរ​​ដំណើរ​ការ​ខុស​បច្ចេកទេស​ ដោយ​ប្រែ​​ដើរ​ថយ​ក្រោយ តែ​យ៉ាង​ណា​ក្តី​មាន​មនុស្ស​រង​របួស​ស្រាល​តែ ៥នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ពី​គ្រោះ​ថា្នក់​​នេះ។

 

ដួល​គរ​លើ​គ្នា​ព្រោះ​​ជណ្ដើរ​យន្ត​​ដំណើរ​ការ​ខុស​បច្ចេកទេស​

 

ទស្សនា​សកម្មភាព​ខាង​ក្រោម៖

 

That’s it. We’re taking the stairs.READ MORE: http://shst.me/dak

Posted by Shanghaiist on Monday, February 22, 2016

 

 
ដោយ៖ ប៉ែត ផាន់និត