ហេតុ​អី​បាន​ខ្លាឃ្មុំ ខូ​អា​ឡា មិនបាច់​ផឹកទឹក​ឡើយ​រហូត​មួយជីវិត​?

dnt-news : ​អ្នកនឹង​អាច​នៅ​មិនទាន់​ដឹង​ឡើយ​ថា នៅក្នុង​ពិភពលោក​នេះ មាន​សត្វ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​មិនចាំបាច់​ផឹកទឹក​ឡើយ​រហូត​ពេញ​មួយជីវិត នោះ​គឺ សត្វ​ខ្លាឃ្មុំ​តូច ខូ​អា​ឡា (​ខ្លាឃ្មុំ​តូច ខូ​អា​ឡា នេះ​មាន​នៅតែ​ក្នុងប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ទេ​) មួយ​នេះឯង​។​