ទិញ​ម៉ូតូ មាន​កញ្ចក់​រួច​ជា​ស្រេច


ទិញ​ម៉ូតូ មាន​កញ្ចក់​រួច​ជា​ស្រេច

ទៅ​ទិញ​ម៉ូតូ​ប្រើប្រាស់ អតិថិជន​លែង​ពិបាក​ដូច​មុន។​​ ម៉ូតូ​​គ្រប់​ស៊េរី​មាន​​បំពាក់​កញ្ចក់​រួច​ជា​ស្រេច។

 

ទិញ​ម៉ូតូ មាន​កញ្ចក់​រួច​ជា​ស្រេច

 

មិន​ត្រឹម​តែ​មាន​កញ្ចក់ ហាង​ខ្លះ​ក៏​មាន​ថែម​មួក​សុវត្ថិភាព​ទៀត​ផង​រួម​ទាំង​មាន​ផ្តល់​សេវា​រត់ការ​ធ្វើ​ផ្លាក​លេខ​មួយ​ចប់ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អតិថិជន​មាន​ភាព​កក់ក្តៅ​និង​ដើម្បី​ផ្តល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​អាច​ជិះ​ធ្វើ​ដំណើរ​ចៀសវាង​អាច​រង​ការ​ផាក​ពិន័យ​ពី​មន្ត្រី​ចរាចរណ៍។

 

អត្ថបទ​និង​រូបភាពប៊ុណ្ណារ៉ា