គ.ជ.ប ប្រកាសតែងតាំង អគ្គលេខាធិការ និងអគ្គលេខាធិការរង ជាផ្លូវការ

ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានប្រកាស តែងតាំងអគ្គលេខាធិការ អគ្គលេខាធិការរង ប្រធាន អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន ប្រធាន អនុប្រធាន លេខាធិការដ្ឋាននៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប ជាផ្លូវការ ក្រោយពីបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើស កាលពីពេលថ្មីៗនេះ៕