សម្តេច ស ខេង ឆ្លើយតប​ការរិះគន់​លើ​ការដំឡើង​ផ្កាយ​៤​ដល់​មន្ត្រី​ប៉ូលីស​

ថ្នាក់ដឹកនាំ​នគរបាល​ជាតិ នាកិច្ច​ប្រជុំ​កន្លងមកនៅ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ភូមិពាម​៖​អ្នកឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​សួរ​រកមូល​ហេតុ​ចម្លង​ ​ឯក្រសួង​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​រក​ឃើញ​