ទឹកអាចព្យាបាល បញ្ហា៦ប្រភេទ

សុខភាព៖ បើយោងតាមទស្សនាវដ្តីជីវសាស្ត្រគីមីវិទ្យាបង្ហាញថា ខួរក្បាល និងបេះដូង ត្រូវការទឹក ៧៣% ហើយសួតត្រូវការ ទឹកប្រហែលជា ៨៣%។ការព្យាយាមផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ អាចជួយដោះយស្រាយបញ្ហាជំងឺជាច្រើន។

ទឹកមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ ទ្រទ្រងរាងកាយ ហើយវាក៏ជាឱសថ សម្រាប់ព្យាបាល ជំងឺផងដែរ ហើយរាងកាយរបស់ មនុស្សពេញវ័យ ត្រូវការទឹករហូតដល់ ៦០ ភាគរយ។

ទឹកត្រូវបាន គេចាត់ទុកជា ឱសថមួយយ៉ាង សាកសិទ្ធផងដែរ ដែលអាចព្យាបាល ជំងឺ៦មុខក្នុងនោះមាន ៖ បំបាត់ ការទល់លាមក  បញ្ហាក្រពះ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម  សម្ពាធឈាមខ្ពស់ ជំងឺមហារីក និង ជំងឺរបេង៕

ទឹកអាចព្យាបាល បញ្ហា៦ប្រភេទ