តិចអត់ដឹងថា Doggy Style មានតិចនិកប៉ុន្មានទៅ !

សុខភាព៖ នៅក្នុងក្បាច់ Doggy Style មានតិចនិក៤យ៉ាង ដែលមានគូស្នេហ៍ជា ច្រើនចូលចិត្តខ្លាំងបំផុត នេះបើយោងតាម Healthwomen ចុះផ្សាយ។

វៃពីចំហៀង ឬគេហៅថាចំណិតត្រសក់ ជាក្បាច់មួយ តម្រូវឲ្យខាងប្រុសដេក ពីក្រោយខ្នងខាងស្រី ហើយខាងស្រីដេកបែរខ្នង រួចខាងប្រុស ចាប់ផ្តើមអង្អែល រួចស៊កលឹង្គបញ្ចូល ដែលធ្វើឲ្យខាងប្រុសក៏ស្រួល ខាងស្រីក៏ស្រួលដល់ ចំណុចចុងក្រោយ។

ក្នុងក្បាច់ជាផ្នែកមួយ ដែលគេហៅថា Doggy Style នេះនៅមានក្បាច់មួយទៀត ឈរផ្ទប់ជញ្ជាំង ដោយឲ្យខាងស្រី ឈររាងចំតិត ហើយបោះដៃមកក្រោយ ដោយបង្ហាញរាង មើលទៅខាងប្រុសមាន សម្រើបជាទីបំផុត ដែលអាចចាត់ការទៅ តាមចិត្តដែលចង់ និងធ្វើឲ្យខាងស្រីថ្ងូរដល់ទីបញ្ចប់។
ប្រើតុជំនួសគ្រែ ក៏ជាក្បាច់មួយស្ថិត នៅក្នុងក្បាច់ Doggy Style ផងដែរ ដោយឲ្យខាងស្រីដេក ផ្កាប់មុខទៅនឹងតុ កន្ធែកជើង រួចខាងប្រុសស៊កលឹងបញ្ចូល និងជាទីតាំងមួយ ដែលធ្វើឲ្យខាងស្រី និងខ្លួនឯង អាចក្តាប់ស្ថានការសិចបាន ។

មួយទៀត ជាកាយវិការ ពន្លាជើងម្ខាងទៅក្រោយ ដោយភាគីប្រយុទ្ធ ក្នុងសមរភូមិសិច ត្រូវលុតជង្គង់ទាំងពីរម្នាក់ នៅពីមុខម្នាក់នៅពីក្រោយ ប៉ុន្តែខាងស្រីត្រូវបោះ ជើងឆ្វេងពីក្រោម ចន្លោះភ្លៅដៃគូ ហើយដៃច្រតលើពូក ហើយខាងស្រីតយគូថបន្តិច ដែលងាយឲ្យខាងប្រុស ចាត់ការទៅតាមការ គួរក្នុងច្បាប់សិច។

បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី សូមចងចាំថា ធ្វើឲ្យសិចអ្នកស្ថិតក្នុង ស្ថានភាពសុវត្ថិភាព ដោយប្រើប្រាស់ ស្រោមអនាម័យ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ បំផុត ដើម្បីជៀសវាងការ ឆ្លងមេរោគអេដស៍ និងជំងឺផ្សេងៗ បើសិនជាអ្នកមិន ទុកចិត្តលើដៃគូអ្នក៕

តិចអត់ដឹងថា Doggy Style មានតិចនិកប៉ុន្មានទៅ !