គ្រួសារ​១​មាន​គ្នា​៣​នាក់ ត្រូវបាន​ជួយសង្គ្រោះ​ដោយ​អ្នកដំណើរ ខណៈ​រថយន្ត​ពួកគេ​បាន​ត្រូវ​រណ្តៅ​ផ្លូវ​ដ៏​ធំ​១ “​លេប​ត្របាក់​”

​នេះ​គឺជា​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ដូច​ឈុត​សម្តែង​មួយ​អីចឹង ខណៈដែល​គ្រួសារ​មាន​គ្នា​៣​នាក់ ត្រូវបាន​សង្គ្រោះ​ចេញពី​រណ្តៅ​ដ៏​ធំ​មួយ ដែល​បាន “​លេប​ត្របាក់​” រថយន្ត​របស់គេ ខណៈពេល​ពួកគេ​បើកបរ​ធ្វើ​ដំណ​រើ​តាមផ្លូវ​មួយ ក្នុង​ទីក្រុង Truilo ក្នុងប្រទេស​ប៉េ​រូ ។​

​រថយន្ត​គ្រួសារ​នេះ ត្រូវបាន “​លេប​” ដោយ​រណ្តៅ​ទំហំ​ទទឹង ៤ ម៉ែត្រ ដែល​បាន​ដែល​បាន​បាក់ស្រុត ដោយ​ពុំមាន​ការព្រមាន​ណាមួយ​ជាមុន ខណៈ​ពួកគេ​កំពុង​បើកបរ ។​

​យ៉ាងណាមិញ នៅ​ខណៈនោះ​ផងដែរ អ្នកដំណើរ​ជាច្រើន ក៏បាន​ប្រថុយ​ជីវិត​របស់​ពួកគេ ដើម្បី​ជួយ “​រំដោះ​” គ្រួសារ​នេះ​ចេញពី​ក្នុង​រថយន្ត ៕

គ្រួសារ​១​មាន​គ្នា​៣​នាក់ ត្រូវបាន​ជួយសង្គ្រោះ​ដោយ​អ្នកដំណើរ ខណៈ​រថយន្ត​ពួកគេ​បាន​ត្រូវ​រណ្តៅ​ផ្លូវ​ដ៏​ធំ​១ “​លេប​ត្របាក់​” គ្រួសារ​១​មាន​គ្នា​៣​នាក់ ត្រូវបាន​ជួយសង្គ្រោះ​ដោយ​អ្នកដំណើរ ខណៈ​រថយន្ត​ពួកគេ​បាន​ត្រូវ​រណ្តៅ​ផ្លូវ​ដ៏​ធំ​១ “​លេប​ត្របាក់​” គ្រួសារ​១​មាន​គ្នា​៣​នាក់ ត្រូវបាន​ជួយសង្គ្រោះ​ដោយ​អ្នកដំណើរ ខណៈ​រថយន្ត​ពួកគេ​បាន​ត្រូវ​រណ្តៅ​ផ្លូវ​ដ៏​ធំ​១ “​លេប​ត្របាក់​” គ្រួសារ​១​មាន​គ្នា​៣​នាក់ ត្រូវបាន​ជួយសង្គ្រោះ​ដោយ​អ្នកដំណើរ ខណៈ​រថយន្ត​ពួកគេ​បាន​ត្រូវ​រណ្តៅ​ផ្លូវ​ដ៏​ធំ​១ “​លេប​ត្របាក់​” គ្រួសារ​១​មាន​គ្នា​៣​នាក់ ត្រូវបាន​ជួយសង្គ្រោះ​ដោយ​អ្នកដំណើរ ខណៈ​រថយន្ត​ពួកគេ​បាន​ត្រូវ​រណ្តៅ​ផ្លូវ​ដ៏​ធំ​១ “​លេប​ត្របាក់​”