ទស្សនា​សេះ​ឈ្មោល​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ស៊ីសាច់​ហត់​ឈាម ដណ្តើម​មី​ញី​មក​ឃុំគ្រង​ស្នេហា​

​នេះ​គឺជា​ខណៈពេល​ដ៏​សាហាវ​មួយ ដែល​សេះ​ឈ្មោល ២ ក្បាល ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ស៊ីសាច់ហុតឈាម ដើម្បី​ដណ្តើម​មី​ញី​១​ក្បាល នៅក្នុង​ពិធី​ប្រកួត​សេះ​ខាំ​គ្នា​ប្រពៃណី​មួយ​​នៅក្នុង​ប្រទេស​ចិន ដែល​ត្រូវបាន​ធ្វើឡើង​អស់​រយៈ​ពេល​រាប់រយឆ្នាំ​មកហើយ ។​

​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ ត្រូវបាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​នៅក្នុង​ស្រុក​ស្វយ័ត Rongshui Miao ក្នុង Liuzhou, តំបន់​ស្វយ័ត Zhuang Auang កាលពី​ម្សិលមិញ ដោយមាន​ទស្សនិកជន​ចូលរួម​ទស្សនា​យ៉ាងច្រើន​កុះករ ។​

​គួរ​បញ្ជាក់ថា ការប្រកួត​នេះ​អាច​កើតឡើង​បាន គឺ​អាស្រ័យ​ដោយសារតែសេះញី​១​ក្បាល ​ត្រូវបាន​ដឹក​ចូលក្នុង​សង្វៀន​មុន ទើប​អា​ឈ្មោល​២​ក្បាល​ដឹក​ចូល​តាម​ក្រោយ ដើម្បី​ឲ្យប្រយុទ្ធ​គ្នា​ដង្ហើម​មី​ញី ។ ពិតជា​មិនធម្មតា​ទេ គឺ​ពួកវា​ខាំ​គ្នា​រហូត​ហូរឈាម​កក្លាក់ យកឈ្នះ​ចាញ់ ​ទើប​ឈប់ ៕

ទស្សនា​សេះ​ឈ្មោល​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ស៊ីសាច់​ហត់​ឈាម ដណ្តើម​មី​ញី​មក​ឃុំគ្រង​ស្នេហា​ ទស្សនា​សេះ​ឈ្មោល​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ស៊ីសាច់​ហត់​ឈាម ដណ្តើម​មី​ញី​មក​ឃុំគ្រង​ស្នេហា​ ទស្សនា​សេះ​ឈ្មោល​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ស៊ីសាច់​ហត់​ឈាម ដណ្តើម​មី​ញី​មក​ឃុំគ្រង​ស្នេហា​ ទស្សនា​សេះ​ឈ្មោល​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ស៊ីសាច់​ហត់​ឈាម ដណ្តើម​មី​ញី​មក​ឃុំគ្រង​ស្នេហា​ ទស្សនា​សេះ​ឈ្មោល​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ស៊ីសាច់​ហត់​ឈាម ដណ្តើម​មី​ញី​មក​ឃុំគ្រង​ស្នេហា​ ទស្សនា​សេះ​ឈ្មោល​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ស៊ីសាច់​ហត់​ឈាម ដណ្តើម​មី​ញី​មក​ឃុំគ្រង​ស្នេហា​ ទស្សនា​សេះ​ឈ្មោល​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ស៊ីសាច់​ហត់​ឈាម ដណ្តើម​មី​ញី​មក​ឃុំគ្រង​ស្នេហា​ ទស្សនា​សេះ​ឈ្មោល​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ស៊ីសាច់​ហត់​ឈាម ដណ្តើម​មី​ញី​មក​ឃុំគ្រង​ស្នេហា​ ទស្សនា​សេះ​ឈ្មោល​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ស៊ីសាច់​ហត់​ឈាម ដណ្តើម​មី​ញី​មក​ឃុំគ្រង​ស្នេហា​ ទស្សនា​សេះ​ឈ្មោល​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ស៊ីសាច់​ហត់​ឈាម ដណ្តើម​មី​ញី​មក​ឃុំគ្រង​ស្នេហា​