លទ្ធផល​ប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​ ក្នុង​កម្រង​ស្រុក​ដូន​កែវ​ចេញ​ថ្ងៃនេះ


លទ្ធផល​ប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​ ក្នុង​កម្រង​ស្រុក​ដូន​កែវ​ចេញ​ថ្ងៃនេះ

លទ្ធផល​ប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​ ក្នុង​កម្រង​ស្រុក​ដូន​កែវ​ចេញ​ថ្ងៃនេះ

 
បន្ទាប់ពី​ធ្វើការ​ប្រលង​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រ​ហ​ស្ប​ត្តិ​ទី១៨ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១៦ រួចមក​លទ្ធផល​នៃ​ការប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​កម្រង​ស្រុក​ដូន​កែវ​បានប្រកាស​នៅថ្ងៃនេះ​ហើយ។​

 

លទ្ធផល​ប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​ ក្នុង​កម្រង​ស្រុក​ដូន​កែវ​ចេញ​ថ្ងៃនេះ

 

ចំពោះ​ថ្នាក់​ទី១២

 

– មុខវិជ្ជា: ភាសា​ខ្មែរ ជាប់ ៧ នាក់  ស្រី ៧ នាក់ មកពី​វិទ្យា​ល័​ជាស៊ីម​តាកែវ​ទាំងអស់
– មុខវិជ្ជា រូបវិទ្យា ជាប់ ៧នាក់  ស្រី ០២នាក់​មកពី​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុនសែន​ឈើទាល​និង៥នាក់​ទៀត​មកពី​វិទ្យា​ល័​ជាស៊ីម​តាកែវ ។
– មុខវិជ្ជា: គណិតវិទ្យា ជាប់ ៧ នាក់ ស្រី ០២នាក់ និង​ប្រុស៥នាក់។ក្នុងនោះ​បេក្ខជន​ម្នាក់ បក្ខ​នារី​ម្នាក់​មកពី​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុនសែន​ឈើទាល និង៥នាក់​ផ្សេងទៀត​មកពី​វិទ្យា​ល័​ជាស៊ីម​តាកែវ ។
 

ចំពោះ​ថ្នាក់​ទី៩
 

-មុខវិជ្ជា: ភាសា​ខ្មែរ ជាប់ ៧នាក់  ស្រី ៧ នាក់។ ៣ នាក់​មកពី​វិទ្យា​ល័​ជាស៊ីម និង២ នាក់​មកពី​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុនសែន​ឈើទាល​និង ២ នាក់​ទៀត​មកពី​វិទ្យាល័យ ហ៊ុនសែន​បារាយ​ណ៏។
 

មុខវិជ្ជា: គណិតវិទ្យា ជាប់ ៧នាក់  ប្រុស ៤នាក់ ស្រី ៣ ។ក្នុងនោះ ២នាក់​មកពី​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុនសែន​ឈើទាល និង២ នាក់​មកពី​វិទ្យាល័យ ហ៊ុនសែន​បារាយ​ណ៏។
មុខវិជ្ជា: រូបវិទ្យា ជាប់ ៧ នាក់ ប្រុស ៥ នាក់  ស្រី ២ នាក់៥នាក់​មកពី​វិទ្យា​ល័​ជាស៊ីម ។

 

ខាងក្រោម​នេះ​ជាតា​រាង​បង្ហាញ​ពី​លទ្ធផលក្រោយពី​បានជា​ប់​ជា​សិស្ស​ពូកែ​ប្រចាំ​កម្រង​រួច បេក្ខជន​បេ​ក្ខ​នារី​ទាំងអស់​ត្រូវ​ត្រៀមខ្លួន​ប្រលង​ថ្នាក់​ខេត្ត​នៅ ថ្ងៃទី០៧ មិនា ឆ្នាំ ២០១៦ ខាងមុខនេះ៕

 

លទ្ធផល​ប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​ ក្នុង​កម្រង​ស្រុក​ដូន​កែវ​ចេញ​ថ្ងៃនេះ
 

លទ្ធផល​ប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​ ក្នុង​កម្រង​ស្រុក​ដូន​កែវ​ចេញ​ថ្ងៃនេះ
 

លទ្ធផល​ប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​ ក្នុង​កម្រង​ស្រុក​ដូន​កែវ​ចេញ​ថ្ងៃនេះ
 

លទ្ធផល​ប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​ ក្នុង​កម្រង​ស្រុក​ដូន​កែវ​ចេញ​ថ្ងៃនេះ
 

លទ្ធផល​ប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​ ក្នុង​កម្រង​ស្រុក​ដូន​កែវ​ចេញ​ថ្ងៃនេះ
 

លទ្ធផល​ប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​ ក្នុង​កម្រង​ស្រុក​ដូន​កែវ​ចេញ​ថ្ងៃនេះ

 

អត្ថបទ: ជិន វេន